search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 268-270

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
393. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2023 (nr. 153, 14 iunie 2024)
 
394. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2023 (nr. 154, 14 iunie 2024)
 
395. Decret pentru inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a negocierilor proiectului Tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (nr. 1495-IX, 21 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
23. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023 (nr. 24, 28 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
537. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de examinare medicală a deținuților grav bolnavi pentru aplicarea liberării de la executarea pedepsei sau pentru înlocuirea, revocarea arestului preventiv, precum și a Listei bolilor grave care împiedică aflarea persoanelor în detenție (nr. 417, 12 iunie 2024)
 
538. Hotărâre pentru aprobarea Matricei de indicatori statistici cu privire la persoanele cu dizabilități și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2018 cu privire la determinarea dizabilității (nr. 421, 12 iunie 2024)
 
539. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023 (nr. 429, 21 iunie 2024)
 
540. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 nr. 419/2023 (nr. 430, 21 iunie 2024)
 
541. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2016 cu privire la Consiliul coordonator pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței (nr. 436, 21 iunie 2024)
 
542. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 283/2011 cu privire la Poliția de Frontieră (nr. 437, 21 iunie 2024)
 
543. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol de amendare, semnat la București la 24 mai 2024, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012 (nr. 438, 21 iunie 2024)
 
544. Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2024-2025 (nr. 439, 21 iunie 2024)
 
545. Hotărâre cu privire la reorganizarea Societății pe Acțiuni „Termoelectrica” prin fuziunea (absorbția) Societății cu Răspundere Limitată „INFO BON” (nr. 442, 21 iunie 2024)
 
546. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind exceptarea de la controlul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a unor mărfuri transportate în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 443, 21 iunie 2024)
 
547. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Sorin POPESCU (nr. 92-d, 21 iunie 2024)
 
548. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Viorel SOCHIRCĂ (nr. 93-d, 21 iunie 2024)
 
549. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Igor CAȘU (nr. 94-d, 21 iunie 2024)
 
550. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru CERBU (nr. 95-d, 21 iunie 2024)
 
551. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Nicolai BUJOR (nr. 96-d, 21 iunie 2024)
 
552. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Dorin POVERJUC (nr. 97-d, 21 iunie 2024)
 
553. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ion BULMAGA (nr. 98-d, 21 iunie 2024)
 
554. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Radion GOREA (nr. 99-d, 21 iunie 2024)
 
555. Dispoziţie pentru modificarea anexei la Dispoziția Guvernului nr. 86-d/2024 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de transmitere a locuințelor din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, str. Alba Iulia nr. 91/3 (nr. 100-d, 21 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
473. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.144/2017 cu privire la stabilirea razelor de deservire pentru trezoreriile regionale (nr. 56, 29 mai 2024)
 
474. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor (nr. 57, 29 mai 2024)
 
475. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor (nr. 71, 19 iunie 2024)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
476. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 298/2007 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei (nr. 170, 14 iunie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova
 
477. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 32/2016 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a observațiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS) (nr. 70, 20 iunie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
478. Hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 12/3 din 05.03.2024 cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 30/5, 18 iunie 2024)
 
479. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „DAAC-OLIMP” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 30/6, 18 iunie 2024)
 
480. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de COMPANIA MOLDO-GREACĂ „MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA” SA (nr. 30/7, 18 iunie 2024)
 
481. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „TEMIX” (nr. 30/8, 18 iunie 2024)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
481a. Decizie cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare a programelor audiovizuale cu caracter electoral (nr. 166, 14 iunie 2024)
 
481b. Decizie cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 167, 14 iunie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
482. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.16 la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.563-O/2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerințele în materie de date pentru completarea declarației vamale (nr. 214-O, 13 iunie 2024)
Nr. 268-270 Marţi, 25 iunie 2024 XXXI

Selectați data