search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 271-274

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
396. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (revizuirea hărții judiciare) (nr. 1499-IX, 25 iunie 2024)
 
397. Lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea hărții judiciare) (nr. 135, 13 iunie 2024)
 
398. Decret privind declararea zilei de doliu național în legătură cu decesul scriitorului Spiridon VANGHELI (nr. 1496-IX, 22 iunie 2024)
 
399. Decret cu privire la aprobarea semnării Acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului Fondului fiduciar multidonator „Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova (M-GROW)” pentru cofinanțarea Programului „Operațiunea Politica de Dezvoltare pentru Sprijinirea Creșterii și Rezilienței în Moldova” (nr. 1497-IX, 24 iunie 2024)
 
400. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale orașului Stăuceni, municipiul Chișinău (nr. 1498-IX, 24 iunie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
556. Hotărâre cu privire la propunerea de transmitere a unor bunuri din proprietatea unor unități administrativteritoriale în proprietatea statului (nr. 440, 21 iunie 2024)
 
557. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (accesul egal pentru femei și bărbați la bunuri și servicii) (nr. 444, 26 iunie 2024)
 
558. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (nr. 445, 26 iunie 2024)
 
559. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare (nr. 446, 26 iunie 2024)
 
560. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la componenta Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+) (nr. 450, 26 iunie 2024)
 
561. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea tehnică și financiară, întocmit la Vilnius la 28 mai 2024 (nr. 452, 26 iunie 2024)
 
562. Hotărâre vu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea realizării Programului „Operațiunea politica de dezvoltare pentru sprijinirea creșterii și rezilienței în Moldova” (nr. 453, 26 iunie 2024)
 
563. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere (nr. 454, 26 iunie 2024)
 
564. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de contribuție dintre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite pentru organizarea celei de-a 34-a sesiuni a Conferinței Regionale FAO pentru Europa la Roma, Italia (nr. 455, 26 iunie 2024)
 
565. Hotărâre privind transmiterea unor încăperi din administrarea Agenției Proprietății Publice în administrarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (nr. 458, 26 iunie 2024)
 
566. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 265/2022 cu privire la instituirea Comitetului bilateral al Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului de cooperare Republica Moldova – Statul Carolina de Nord (SUA) și aprobarea componenței nominale a acestuia (nr. 459, 26 iunie 2024)
 
567. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 460, 26 iunie 2024)
 
568. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin Recean, Prim-ministru, în orașul Luxemburg (24-26 iunie 2024) (nr. 91-d, 21 iunie 2024)
 
569. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Daniel ZUGRAVU (nr. 101-d, 26 iunie 2024)
 
570. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Alla SOROCEAN (nr. 102-d, 26 iunie 2024)
 
571. Dispoziţie cu privire la instituirea Comitetului Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului bilateral de cooperare Republica Moldova – Statul Carolina de Nord (SUA) și aprobarea componenței nominale a acestuia (nr. 103-d, 26 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
483. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine (nr. 63, 30 mai 2024)
 
484. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate pentru echipamentele individuale de protecție (nr. 64, 30 mai 2024)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
485. Ordin cu privire la stabilirea metodelor utilizate la verificarea respectării cerințelor minime de comercializare a hameiului (nr. 89, 17 iunie 2024)
 
486. Ordin cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic (nr. 95, 21 iunie 2024)
 
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 
487. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei tehnice pentru analiza calității raportului privind evaluarea impactului asupra mediului (nr. 34, 28 februarie 2024)
 
488. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire, organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru analiza calității raportului privind evaluarea strategică de mediu și analiza proiectului documentului de politici și planificare pe segmentul evaluării strategice de mediu (nr. 71, 23 aprilie 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
489. Ordin cu privire la modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 262/51-A/2024 cu privire la aprobarea listelor de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 532/106-A, 18 iunie 2024)
 
490. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 411/120/2023 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliilor pentru medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și a Secretariatelor acestora (nr. 540/107-A, 19 iunie 2024)
 
491. Ordin cu privire la aprobarea Listei maladiilor prioritare în perioada 2024-2026 pentru care urmează a fi depuse dosare a medicamentelor și dispozitivelor medicale în scopul includerii spre compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 541/108-A, 19 iunie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
492. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 26/2023 (nr. 355, 18 iunie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
493. Ordin cu privire la interzicerea vaccinării pestei porcine clasice în Republica Moldova (nr. 406, 18 iunie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
494. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației de Pază „Viking-Sec” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 259-VI.01, 16 aprilie 2024)
 
495. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Bevziuc în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 275-VI.01, 16 aprilie 2024)
 
496. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 277-VI.01, 21 mai 2024)
 
497. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne uniformistice ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 278-VI.01, 21 mai 2024)
 
498. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Societății cu Răspundere Limitată „GSS-Securitate” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 279-VI.01, 21 mai 2024)
 
499. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Societății cu Răspundere Limitată „G.C.C.- Securitate” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 280-VI.01, 21 mai 2024)
 
500. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Societății cu Răspundere Limitată „GSS Service” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 281-VI.01, 21 mai 2024)
 
501. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Societății cu Răspundere Limitată „Imperial- Securitate” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 282-VI.01, 21 mai 2024)
 
502. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației de Pază „Securitate FGM” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 283-VI.01, 21 mai 2024)
 
503. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației de Pază „TTI Integrator” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 284-VI.01, 21 mai 2024)
 
504. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Societății Comerciale „DVS Service” Societate
cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 285-VI.01, 21 mai 2024)
 
505. Decizie cu privire la înregistrarea unor distincții corporative ale Centrului Național Anticorupție în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 292-VI.01, 31 mai 2024)
 
506. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Societății Comerciale „DVS Tehno” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 293-VI.01, 31 mai 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
507. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind supravegherea vamală asupra mărfurilor transportate prin instalații de transport fixe (nr. 215-O, 13 iunie 2024)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
508. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 163, 20 iunie 2024)
Nr. 271-274 Joi, 27 iunie 2024 XXXI

Selectați data