search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 275-277

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
401. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar (nr. 1505-IX, 27 iunie 2024)
 
402. Lege pentru modificarea Legii nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar (nr. 145, 13 iunie 2024)
 
403. Decret pentru promulgarea Legii privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare pentru reziliență și durabilitate (RSF) (nr. 1509-IX, 27 iunie 2024)
 
404. Lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare pentru reziliență și durabilitate (RSF) (nr. 157, 27 iunie 2024)
 
405. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (nr. 1510-IX, 27 iunie 2024)
 
406. Lege pentru modificarea Legii nr. 237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (nr. 160, 27 iunie 2024)
 
407. Decret privind aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor de companie (nr. 1500-IX, 26 iunie 2024)
 
408. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Anatolie PETRENCO (nr. 1501-IX, 26 iunie 2024)
 
409. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Dumitru PATRAȘCU (nr. 1502-IX, 26 iunie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
572. Hotărâre pentru aprobarea Programului național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028 (nr. 435, 21 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
509. Ordin cu privire la modificarea Codului de etică al cadrului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului educației, nr. 861/2015 (nr. 831, 11 iunie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
510. Hotărâre privind aprobarea formei și conținutului unor formulare tipizate aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule și a instrucțiunilor privind completarea acestora (nr. 24/1, 14 mai 2024)
 
Acte ale Instituției Publice „Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului”
 
511. Decizie cu privire la modificarea Regulamentului privind controlul extern al calității auditului, aprobat prin Decizia Comitetului de supraveghere a auditului nr.17/2019 (nr. 17, 21 iunie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
512. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului Vamal nr.563-O/2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerințele în materie de date pentru completarea declarației vamale (nr. 228-O, 25 iunie 2024)
 
513. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice de prelucrare a declarației de tranzit în Noul Sistem Computerizat de Tranzit (nr. 232-O, 25 iunie 2024)
 
514. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor privind conținutul și formatul datelor pentru declarația de tranzit în Noul Sistem Computerizat de Tranzit, documentul de însoțire a tranzitului și lista de articole (nr. 237-O, 27 iunie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 275-277 Vineri, 28 iunie 2024 XXXI

Selectați data