search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 282-285

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
420. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aprobarea Registrului arheologic național și modificarea unor acte normative (nr. 1504-IX, 27 iunie 2024)
 
421. Lege pentru aprobarea Registrului arheologic național și modificarea unor acte normative (nr. 144, 13 iunie 2024)
 
422. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Gaidar, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (nr. 1507-IX, 27 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
24. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 30, 19 iunie 2024)
 
25. Hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului privind sistemul de management al calității în cadrul Curții de Conturi (nr. 35, 25 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
523. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.126/2017 și a Ordinului ministrului finanțelor nr.94/2020 (nr. 75, 27 iunie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
524. Ordin cu privire la aprobarea formularului Declarației cu privire la dividendele și defalcările din profitul net ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni, întreprinderile de stat şi municipale (nr. 287, 27 iunie 2024)
Nr. 282-285 Miercuri, 03 iulie 2024 XXXI

Selectați data