search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 291-294

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
427. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 1514-IX, 2 iulie 2024)
 
428. Lege pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 149, 14 iunie 2024)
 
429. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1515-IX, 3 iulie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
112. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 13 alineatele (1) și (7) și 14 alineatele (1) și (7) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor (retragerea candidatului din concursul pentru funcția de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor) (nr. 66, 13 iunie 2024)
 
113. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 34g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 207 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ (inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ în cazul nerevendicării încălcării unui drept prin activitate administrativă) (nr. 67, 13 iunie 2024)
 
114. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 58g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 3 alin. (1) și 6 din Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanțelor judecătorești (repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale unor autorități) (nr. 68, 13 iunie 2024)
 
115. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 216a/2023 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 105 alineatele (10) și (13) din Codul educației (plafonarea vârstei pentru deținerea funcției de rector și de prorector și eliberarea rectorului din funcție în condițiile legislației muncii) (nr. 69, 18 iunie 2024)
 
116. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 35g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2292 alin. (3) din Codul vamal și a articolului 224 alin. (1) din Codul administrativ (prescripția răspunderii materiale) (nr. 70, 18 iunie 2024)
 
117. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 65g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 273 alin. (2) din Codul de procedură penală (competența organelor de constatare) (nr. 71, 18 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
29. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2023 (nr. 27, 29 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
590. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative (organizarea executării reglementărilor privind sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală) (nr. 441, 21 iunie 2024)
 
591. Hotărâre cu privire la reorganizarea Instituției Publice Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor prin fuziunea (absorbția) Întreprinderii de Stat „Stațiunea Tehnologico-Experimentală Pașcani” și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 470, 3 iulie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
536. Ordin cu privire la aprobarea modelului de formular utilizat la prezentarea Raportului anual privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar (nr. 94, 20 iunie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 291-294 Vineri, 05 iulie 2024 XXXI

Selectați data