search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 295-298

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
430. Hotărâre privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 166, 4 iulie 2024)
 
431. Hotărâre privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi (nr. 167, 4 iulie 2024)
 
432. Decret privind aprobarea semnării Acordului de achiziție comună pentru achiziții publice de contramăsuri medicale (nr. 1516-IX, 5 iulie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
592. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la Proiectul „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”, semnat la Chișinău la 17 iunie 2024 (nr. 481, 8 iulie 2024)
 
593. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de entitate de implementare a Fondului fiduciar pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la pandemii, semnat la Chișinău la 17 iunie 2024 (nr. 482, 8 iulie 2024)
 
594. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova”, semnat la 19 iunie 2024 (nr. 483, 8 iulie 2024)
 
595. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova”, semnat la 19 iunie 2024 (nr. 484, 8 iulie 2024)
 
596. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru Protecția Patrimoniului Audiovizual și a Protocolului ei, încheiate la Strasbourg la 8 noiembrie 2001 și semnate la Strasbourg la 11 iunie 2024 (nr. 485, 8 iulie 2024)
 
597. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei nr. 1/2023 a Comitetului Mixt instituit în cadrul Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene, în ceea ce privește modificarea Convenției, adoptate la 7 decembrie 2023 la Bruxelles (nr. 486, 8 iulie 2024)
 
598. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Locuințe publice III”, semnat la Chișinău la 1 iulie 2024 (nr. 487, 8 iulie 2024)
 
Decizii protocolare ale Guvernului Republicii Moldova
 
1. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic.
 
2. Aviz asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate al Băncii Naționale a Moldovei)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 
537. Ordin cu privire la intrarea în vigoare și stingerea unor tratate internaționale (nr. 89-T-05, 30 mai 2024)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
538. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele referitoare la biroul executorului judecătoresc și la programul de activitate al biroului (nr. 188, 2 iulie 2024)
 
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 
539. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului privind evaluarea biodiversității (nr. 105, 18 iunie 2024)
 
540. Ordin сu privire la modificarea Ordinului nr. 9 din 17 ianuarie 2023 (nr. 116, 3 iulie 2024)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
541. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (nr. 931, 25 iunie 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
542. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare şi acreditare în sănătate (nr. 582, 28 iunie 2024)
 
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
543. Ordin comun cu privire la aprobarea Listei proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, finanțate din bugetul de stat în anul 2024 (nr. 104/946, 27 iunie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
544. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 55/1/2023 privind cuantumul taxelor și plăților în anul 2024 (nr. 32/1, 2 iulie 2024)
 
545. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Firmei de Producție și Comerț „N.D. TRADING FIRM INTL” SA din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 32/4, 2 iulie 2024)
 
546. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe Acțiuni pentru Reparația și Deservirea Tehnicii „AGROSERVICE” (nr. 32/5, 2 iulie 2024)
 
547. Hotărâre сu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „AUGUST” (nr. 32/6, 2 iulie 2024)
 
548. Hotărâre сu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni de clasa a VI-a, emise de Banca Comercială „MOLDOVAAGROINDBANK” SA (nr. 32/7, 2 iulie 2024)
 
549. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă ÎNTREPRINDERII DE CONSTRUCȚIE ȘI MONTAJ „PILOT” SA (nr. 32/8, 2 iulie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
550. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului Vamal nr.559-O/2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de declarare și control vamal al trimiterilor poștale internaționale (nr. 231-O, 25 iunie 2024)
 
Acte ale Biroului Naţional de Statistică
 
551. Ordin cu privire la perioada de realizare a Anchetei Postrecenzare și aprobarea chestionarelor acesteia (nr. 62, 3 iulie 2024)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
552. Hotărâre pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018 (nr. 177, 27 iunie 2024)
Nr. 295-298 Marţi, 09 iulie 2024 XXXI

Selectați data