search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 308-310

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
451. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” (nr. 1527-IX, 15 iulie 2024)
 
452. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” (nr. 176, 11 iulie 2024)
 
453. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” (nr. 1528-IX, 15 iulie 2024)
 
454. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” (nr. 177, 11 iulie 2024)
 
455. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1526-IX, 15 iulie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
30. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 36, 28 iunie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
616. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale (nr. 465, 3 iulie 2024)
 
617. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 576/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană (nr. 477, 3 iulie 2024)
 
618. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2023 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al obiectivelor industriale şi instalațiilor tehnice potențial periculoase” (nr. 496, 10 iulie 2024)
 
619. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea donațiilor sub formă de mijloace financiare oferite instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar (ciclul I și ciclul II) (nr. 507, 17 iulie 2024)
 
620. Hotărâre cu privire la acordarea de împuterniciri delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene (nr. 510, 17 iulie 2024)
 
621. Hotărâre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de mobilizare pentru comercializare la preț redus (nr. 516, 17 iulie 2024)
 
622. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producția alcoolică (nr. 518, 17 iulie 2024)
 
623. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind achiziționarea proprietății pentru noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova (nr. 519, 17 iulie 2024)
 
624. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (pentru asigurarea punctelor de reabilitare pe timp de caniculă cu apă potabilă) (nr. 522, 17 iulie 2024)
 
625. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 686/2002 despre aprobarea și abrogarea unor acte normative (nr. 523, 17 iulie 2024)
 
626. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare nr. CMD 1014 01 E și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 525, 17 iulie 2024)
 
627. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de susținere a managementului riscurilor de dezastre și rezilienței Republicii Moldova și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 526, 17 iulie 2024)
 
628. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului „Operațiunea politica de dezvoltare pentru sprijinirea creșterii și rezilienței în Moldova”, semnat la 11 iulie 2024 (nr. 527, 17 iulie 2024)
 
629. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului Fondului fiduciar multidonator „Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova (M- GROW)” în vederea cofinanțării Programului „Operațiunea politica de dezvoltare pentru sprijinirea creșterii și rezilienței în Moldova”, semnat la 11 iulie 2024 (nr. 528, 17 iulie 2024)
 
630. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova (STEEM)” (nr. 529, 17 iulie 2024)
 
Dispoziții ale Guvernului Republicii Moldova
 
3. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Eugeniu HARABARA (nr. 109-d, 17 iulie 2024)
 
Avize ale Guvernului asupra inițiativelor legislative și amendamentelor depuse la acestea, cu impact bugetar
 
4. Aviz asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 ș.a.)
 
5. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului
 
6. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea articolului I din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative
 
7. Aviz la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea structurii organizatorice a Consiliului Concurenței
 
8. Aviz asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
570. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei referitor la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific personalului didactic din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II (nr. 721/67, 24 mai 2024/10 iunie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
571. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina (nr. 423, 12 iulie 2024)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 
572. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 110, 12 iulie 2024)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
573. Decizie (nr. ASER-15, 21 iunie 2024)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
574. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comitetului executiv nr. 159/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 188, 9 iulie 2024)
 
575. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind notificarea activităților prevăzute la art. 2 alin. (2) pct. 11) lit. a) și b) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (nr. 189, 9 iulie 2024)
Nr. 308-310 Joi, 18 iulie 2024 XXXI

Selectați data