search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 364-365 din 22 septembrie 2023

Monitorul Oficial Nr. 364-365

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
828. Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern din cadrul ministerelor și al autorităților administrative din subordinea acestora (nr. 655, 6 septembrie 2023)
 
829. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidoping (nr. 665, 6 septembrie 2023)
 
830. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor (nr. 670, 13 septembrie 2023)
 
831. Hotărâre privind dezvoltarea profesională în domeniul securității cibernetice (nr. 671, 13 septembrie 2023)
 
832. Dispoziţie pentru modificarea Dispoziţiei Guvernului nr. 87-d/2023 cu privire la componenţa nominală a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional pentru anul 2023 (nr. 127-d, 7 septembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
911. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 79, 14 septembrie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
912. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal Dondușeni” (nr. 573, 19 septembrie 2023)
 
913. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal Dondușeni” (nr. 574, 19 septembrie 2023)
 
914. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” Căușeni (nr. 576, 19 septembrie 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
915. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova (nr. 344, 13 septembrie 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
916. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de vămuire la export a trimiterilor poștale internaționale transportate de către furnizorul de serviciu poștal universal (nr. 321-O, 6 septembrie 2023)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
917. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 183, 19 septembrie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 364-365 Vineri, 22 septembrie 2023 XXX

Selectați data