search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 383

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
718. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică (nr. 714-IX, 23 noiembrie 2022)
 
719. Lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică (nr. 289, 20 octombrie 2022)
 
720. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 715-IX, 23 noiembrie 2022)
 
721. Lege pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 300, 3 noiembrie 2022)
 
722. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 716-IX, 23 noiembrie 2022)
 
723. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 318, 17 noiembrie 2022)
 
724. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – „LIFE” (nr. 717-IX, 24 noiembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
910. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2022 (nr. 813, 23 noiembrie 2022)
 
911. Hotărâre cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2022–martie 2023 (nr. 814, 23 noiembrie 2022)
 
912. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea doamnei Natalia Gavrilița, Prim-ministru, la Reuniunea Liderilor de la München (or. București, România, 29 noiembrie 2022) (nr. 127-d, 25 noiembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1344. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății pe acțiuni „GENERAL TOP COMPANY” (nr. 61/4, 22 noiembrie 2022)
 
1345. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „SUCEAVA” (nr. 61/5, 22 noiembrie 2022)
 
1346. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 61/6, 22 noiembrie 2022)
Nr. 383 Sâmbătă, 26 noiembrie 2022 XXIX

Selectați data