search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 10-12

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
21. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului privind gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor pentru anii 2022-2025 (nr. 808, 23 noiembrie 2022)
 
22. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor termice (nr. 876, 14 decembrie 2022)
 
23. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea sporului personalului autorităților publice pentru realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană (nr. 5, 11 ianuarie 2023)
 
24. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 14, 11 ianuarie 2023)
 
25. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Migrație (nr. 16, 11 ianuarie 2023)
 
26. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Alexandru PRIGORSCHI din funcţia de Consul General al Republicii Moldova în orașul Istanbul, Republica Turcia (nr. 17, 18 ianuarie 2023)
 
27. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind serviciile de finanțare participativă (nr. 18, 18 ianuarie 2023)
 
28. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului (nr. 19, 18 ianuarie 2023)
 
29. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 (nr. 20, 18 ianuarie 2023)
 
30. Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul învățământului superior, semnat la Kiev la 6 decembrie 2022 (nr. 26, 18 ianuarie 2023)
 
31. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modificarea denumirii Instituției Publice Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”) (nr. 27, 18 ianuarie 2023)
 
32. Hotărâre cu privire la transmiterea mijloacelor de transport unor unități administrativ-teritoriale (nr. 28, 18 ianuarie 2023)
 
33. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică (nr. 29, 18 ianuarie 2023)
 
34. Dispoziţie cu privire la instituirea și aprobarea componenței instituționale a Comitetului de coordonare pentru asigurarea suportului Autorității de Coordonare Națională în atingerea obiectivelor de ansamblu ale Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 4-d, 13 ianuarie 2023)
 
35. Dispoziţie cu privire la componența instituțională a delegației Republicii Moldova în Comitetul de monitorizare a Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027 (nr. 5-d, 13 ianuarie 2023)
 
36. Dispoziţie pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 209-d/2021 cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 7-d, 18 ianuarie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
31. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli (nr. 3, 13 ianuarie 2023)
 
32. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.58 din 28 aprilie 2015 (nr. 5, 16 ianuarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
33. Ordin cu privire la notificarea Organismului de Inspecție și Certificare „CONTROL UNION DNJESTR” S.R.L. (nr. 3, 10 ianuarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
34. Ordin cu privire la modificarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022, aprobate prin Ordinului ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.1227/350-A din 29 decembrie 2021 (nr. 01/04-A, 3 ianuarie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
35. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Orhei TV” și „TV6” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe (nr. 358, 2 decembrie 2022)
 
36. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual public de televiziune „Moldova-1”, ca urmare a petițiilor din partea furnizorului de servicii media „Telesistem TV” SRL și a deputatei în Parlamentul Republicii Moldova, Marina Tauber (nr. 359, 2 decembrie 2022)
 
37. Decizie cu privire la prelungirea termenului de examinare a petițiilor Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 379, 23 decembrie 2022)
 
38. Decizie cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „Vocea Media” SRL (nr. 384, 23 decembrie 2022)
 
39. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Nika TV Media” SRL pentru serviciul de televiziune „Nika TV” (nr. 385, 23 decembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
40. Decizie (nr. ASR-76, 29 decembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
41. Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor cu drept de evaluare a bunurilor sechestrate (nr. 01, 5 ianuarie 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
42. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 431-O, 30 decembrie 2022)
 
43. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.5.1 la Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr.56-O/2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate” (nr. 434-O, 30 decembrie 2022)
 
44. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 435-O, 30 decembrie 2022)
 
45. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 04-O, 4 ianuarie 2023)
 
Acte ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
46. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000011, 16 ianuarie 2023)
 
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei
 
47. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 1, 12 ianuarie 2023)
 
48. Hotărâre cu privire la menținerea ratei amortizorului pentru risc sistemic de 1% pentru bănci (nr. 2, 12 ianuarie 2023)
Nr. 10-12 Joi, 19 ianuarie 2023 XXX

Selectați data