search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 17-20

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
9. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 209g/2022 privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional (neclaritatea noțiunii de „interes public” [3]) (nr. 180, 15 decembrie 2022)
 
10. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 52 alin. (5) din Codul de procedură civilă (imposibilitatea recuzării judecătorului care soluționează cererea de recuzare a altui judecător [2]) (nr. 181, 15 decembrie 2022)
 
11. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 207g/2022, nr. 212g/2022, nr. 218g/2022, nr. 219g/2022, nr. 220g/2022, nr. 221g/2022 și 222g/2022 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 312 alin. (5) din Codul de procedură penală (atribuțiile instanței de recurs în cazul contestării aplicării sechestrului pe bunuri) (nr. 187, 22 decembrie 2022)
 
12. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 20 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (documentele anexate la cererea introductivă a creditorului) (nr. 188, 23 decembrie 2022)
 
13. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 440 alin. (3) și 453 lit. b) din Codul contravențional (omisiunea acordării unui statut procesual persoanei în privința căreia a fost depusă o plângere contravențională) (nr. 189, 23 decembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
49. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 328-T-10, 22 decembrie 2022)
 
50. Ordin privind chestiuni generale legate de sancțiuni, prin adoptarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite S/RES/2664 (2022) din 9 decembrie 2022 (nr. 329-S-11, 22 decembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
51. Ordin cu privire la retragerea licenței și încetarea activității executorului judecătoresc Boțan George (nr. 22, 19 ianuarie 2023)
 
52. Ordin cu privire la retragerea licenței și încetarea activității executorului judecătoresc Pașa Nicolae (nr. 23, 19 ianuarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
53. Ordin cu privire la aprobarea NML 04-02:2022 „Manometre de toate tipurile, vacuummetre şi manovacuummetre. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 108, 16 decembrie 2022)
 
54. Ordin cu privire la modificarea normei de metrologie legală NML 3-12:2018 (nr. 3, 11 ianuarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
55. Ordin cu privire la cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare încheiate în anul 2023 (nr. 5, 13 ianuarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 
56. Ordin cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniile de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului (nr. 9, 17 ianuarie 2023)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
57. Ordin cu privre la introducerea modificărilor în Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile – Licențierea personalului pentru întreținerea aeronavelor (PIAC-AIR.66) (nr. 01/GEN, 9 ianuarie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
58. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea agenților de distribuție și activitatea de distribuție a planurilor de pensii facultative (nr. 65/10, 22 decembrie 2022)
 
59. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Companiei de Brokeraj „DAAC INVEST” SA (nr. 2/12, 17 ianuarie 2023)
 
60. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „MOLDCELL” (nr. 2/13, 17 ianuarie 2023)
 
61. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „EVALESTIM” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 2/14, 17 ianuarie 2023)
 
62. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 2/15, 17 ianuarie 2023)
 
63. Hotărâre referitor la abrogarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 3/6 din 03.02.2022 (nr. 2/18, 17 ianuarie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
64. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „TV8”, ca urmare a sesizării dnei Fulga Grabovski (nr. 378, 23 decembrie 2022)
 
65. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Exclusiv TV”, ca urmare a sesizării Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 380, 23 decembrie 2022)
 
66. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 369 din 09.12.2022 (nr. 383, 23 decembrie 2022)
 
67. Decizie cu privire la expertiza anticorupție a proiectului Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea modelului Raportului de activitate anual al furnizorilor privați de servicii media (nr. 387, 23 decembrie 2022)
 
68. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice asupra Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale (nr. 388, 23 decembrie 2022)
 
69. Decizie privind modificarea punctului 1 din Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 110/2022 cu privire la aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry” (nr. 389, 23 decembrie 2022)
 
70. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Cinema 1” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, prevăzute în conținutul licențelor de emisie (nr. 390, 23 decembrie 2022)
 
71. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „REN MOLDOVA” la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 391, 23 decembrie 2022)
 
72. Decizie cu privire la dispunerea controlului referitor la respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 și a prevederilor licenței de emisie de către furnizorii de servicii media audiovizuale Fundația „Roma Awareness”, „Vocea media” SRL și „Nika TV Media” SRL (nr. 392, 23 decembrie 2022)
 
73. Decizie cu privire la prelungirea termenului de examinare a petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 394, 29 decembrie 2022)
 
74. Decizie cu privire la prelungirea termenului de examinare a petiției dnei Stela Munteanu (nr. 395, 29 decembrie 2022)
 
75. Decizie cu privire la expertiza anticorupție a proiectului Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Modelului Raportului de activitate anual al distribuitorilor de servicii media (nr. 398, 29 decembrie 2022)
 
76. Decizie cu privire la dispunerea controlului privind legalitatea deținerii de către Stețco Valentina a părților sociale în cadrul furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, prin prisma prevederilor art. 28 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 402, 29 decembrie 2022)
 
77. Decizie cu privire la dispunerea controlului referitor la activitatea furnizorului de servicii media audiovizuale „SG MEDIA M1” SRL, prin prisma respectării prevederilor legale în contextul difuzării serviciului de televiziune „MBC” (nr. 403, 29 decembrie 2022)
 
78. Decizie privind modificarea punctului 1 din Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 110/2022 cu privire la aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry” (nr. 10, 20 ianuarie 2023)
 
Acte ale Consiliului de Supraveghere Publică a Auditului al Republicii Moldova
 
79. Decizie cu privire la aprobarea Normelor privind raportarea către I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului situațiilor financiare (nr. 19, 15 decembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
80. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale directorului general al Serviciului Vamal (nr. 11-O, 13 ianuarie 2023)
 
81. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.1 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 16-O, 16 ianuarie 2023)
Nr. 17-20 Marţi, 24 ianuarie 2023 XXX

Selectați data