search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 28-30

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
61. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Acte de stare civilă” (nr. 956, 28 decembrie 2022)
 
62. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2023-2025)” (nr. 10, 11 ianuarie 2023)
 
63. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat (nr. 23, 18 ianuarie 2023)
 
64. Hotărâre privind propunerea de prelungire a stării de urgență (nr. 42, 1 februarie 2023)
 
65. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică (nr. 43, 1 februarie 2023)
 
66. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, în sumă de 25 milioane de euro, semnat la Chișinău la 4 ianuarie 2023 (nr. 44, 1 februarie 2023)
 
67. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni (Republica Moldova)–Albița (România) rutier, pe sensul de intrare în România (nr. 45, 1 februarie 2023)
 
68. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) (nr. 46, 1 februarie 2023)
 
69. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale, reconfirmat prin Rezoluția Comitetului de Miniștri CM/Res (2013) 66 al Consiliului Europei (nr. 50, 1 februarie 2023)
 
70. Hotărâre privind propunerea de transmitere a unor terenuri (nr. 51, 1 februarie 2023)
 
71. Hotărâre cu privire la transferul personalului auxiliar de la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat la Instituția publică „Baza auto a Cancelariei de Stat” (nr. 52, 1 februarie 2023)
 
72. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 privind aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 53, 1 februarie 2023)
 
73. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea punctului 11 din Note la tabelul 2 din anexa nr. 3 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 54, 1 februarie 2023)
 
74. Dispoziţie cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului Alexandru IACUB (nr. 16-d, 1 februarie 2023)
 
75. Dispoziţie cu privire la instituirea și aprobarea componenței nominale a Comitetului organizatoric pentru desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie) (nr. 17-d, 1 februarie 2023)
 
76. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal (nr. 18-d, 1 februarie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
129. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea asistenței medicale deținuților în instituțiile penitenciare (nr. 343, 29 decembrie 2023)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
130. Hotărâre cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2022 (nr. 821, 15 decembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
131. Decizie cu privire la aprobarea modelului Raportului de activitate anual al furnizorilor privați de servicii media (nr. 7, 20 ianuarie 2023)
 
132. Decizie cu privire la aprobarea modelului Raportului anual al distribuitorilor de servicii media (nr. 8, 20 ianuarie 2023)
 
133. Decizie cu privire la aprobarea listei serviciilor media audiovizuale „must carry” (nr. 21, 27 ianuarie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
134. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000021, 31 ianuarie 2023)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
135. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/1, 26 ianuarie 2023)
Nr. 28-30 Joi, 02 februarie 2023 XXX

Selectați data