search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 79-81


PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
117. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport (nr. 847-IX, 2 martie 2023)
 
118. Lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport (nr. 24, 16 februarie 2023)
 
119. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 849-IX, 6 martie 2023)
 
120. Lege pentru modificarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 26, 16 februarie 2023)
 
121. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului (nr. 850-IX, 6 martie 2023)
 
122. Lege cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului (nr. 27, 16 februarie 2023)
 
123. Hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 32, 2 martie 2023)
 
124. Hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 33, 2 martie 2023)
 
125. Decret privind numirea domnului Iulian GRIGORIȚĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Qatar, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Kuwait (nr. 844-IX, 1 martie 2023)
 
126. Decret privind numirea doamnei Mihaela MOCANU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Slovacă (nr. 848-IX, 3 martie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
150. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (nr. 80, 22 februarie 2023)
 
151. Hotărâre pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual (nr. 97, 28 februarie 2023)
 
152. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (nr. 105, 28 februarie 2023)
 
153. Hotărâre cu privire la numirea domnului Sergiu GURDUZA în funcţia de Consul General al Republicii Moldova în orașul Istanbul, Republica Turcia (nr. 110, 7 martie 2023)
 
154. Hotărâre cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții publice (nr. 121, 7 martie 2023)
 
155. Hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a unui teren (nr. 122, 7 martie 2023)
 
156. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (indexarea pensiilor) (nr. 123, 7 martie 2023)
 
157. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (nr. 124, 7 martie 2023)
 
158. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) (nr. 125, 7 martie 2023)
 
159. Dispoziție cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 34-d, 7 martie 2023)
 
160. Dispoziție cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale domnului Serghei DIACONU (nr. 35-d, 7 martie 2023)
 
161. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Igor TROFIMOV (nr. 36-d, 7 martie 2023)
 
162. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a doamnei Olga GOLBAN (nr. 37-d, 7 martie 2023)
 
163. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae RĂDIȚA (nr. 38-d, 7 martie 2023)
 
164. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Olga DOBRIOGLO (nr. 39-d, 7 martie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
272. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind înregistrarea la medicul de familie a beneficiarilor de protecție temporară (nr. 142/54-A, 28 februarie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
273. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii de echilibrare de către Entitatea de echilibrare SRL „Moldovatransgaz” (nr. 81, 28 februarie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
274. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic (nr. 6, 3 martie 2023)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 
275. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 48, 23 februarie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
276. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Prime”, ca urmare a sesizării dlui Ștefan Orbu (nr. 46, 17 februarie 2023)
 
277. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie ale furnizorilor de servicii media „Liberadio” SRL și IP Studio de Televiziune „Viziunea Liberă” (nr. 49, 17 februarie 2023)
 
278. Decizie cu privire la examinarea demersului Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova de mediatizare a unor spoturi (nr. 50, 17 februarie 2023)
 
279. Decizie cu privire la iniţierea elaborării reglementărilor privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu și de război, în conformitate cu prevederile art. 22 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 51, 17 februarie 2023)
 
280. Decizie cu privire la suspendarea termenului de examinare a unor cereri (nr. 52, 17 februarie 2023)
 
281. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării de către serviciul media audiovizual de televiziune „TV-Găgăuzia” a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 53, 17 februarie 2023)
 
282. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării de către serviciile media audiovizuale de televiziune „Canal 5”, „Cinema 1”, „Exclusiv TV”, „ITV”, „ORIZONT TV”, „PEH TV” și „TVC 21” a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 54, 17 februarie 2023)
 
283. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice referitor la proiectul deciziei cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu şi de război (nr. 58, 24 februarie 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
284. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 60, 3 martie 2023)
Nr. 79-81 Miercuri, 08 martie 2023 XXX

Selectați data