search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 90-91

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
131. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui mijloc de transport (nr. 851-IX, 16 martie 2023)
 
132. Lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 36, 2 martie 2023)
 
133. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 852-IX, 16 martie 2023)
 
134. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 44, 16 martie 2023)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
5. Hotărâre cu privire la Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.36 din 16.07.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (nr. 7, 27 februarie 2023)
 
6. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat în anii 2020-2022 (nr. 8, 28 februarie 2023)
 
7. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Superior al Procurorilor în perioada anilor 2018-2022 (nr. 9, 28 februarie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
191. Hotărâre pentru aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar (nr. 131, 15 martie 2023)
 
192. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 135, 15 martie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
302. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 63-T-02, 28 februarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
303. Ordin cu privire la aprobarea formularului Cererii de subvenționare a primelor de asigurare în agricultură (nr. 25, 15 martie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare
 
304. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „Avicola Gallinula” (nr. 10/6, 7 martie 2023)
 
305. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni  „GENERAL TOP COMPANY” (nr. 10/7, 7 martie 2023)
 
306. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 10/8, 7 martie 2023)
 
307. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 10/9, 7 martie 2023)
 
308. Hotărâre cu privire la CA „GARANȚIE” SA (nr. 11/1, 9 martie 2023)
 
309. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „ALIMCOM” (nr. 12/4, 14 martie 2023)
 
Acte ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
310. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000055, 14 martie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 90-91 Vineri, 17 martie 2023 XXX

Selectați data