search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 97-99

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
147. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 857-IX, 21 martie 2023)
 
148. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 37, 2 martie 2023)
 
149. Decret privind promulgarea Legii pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale (nr. 859-IX, 22 martie 2023)
 
150. Lege pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale (nr. 52, 16 martie 2023)
 
151. Decret privind numirea doamnei Lilia TONU în funcţia de secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 858-IX, 22 martie 2023)
 
152. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Alexandra ZBÎRNEA (nr. 860-IX, 23 martie 2023)
 
153. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 861-IX, 23 martie 2023)
 
154. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public doamnei Lilia TONU (nr. 862-IX, 23 martie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
195. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică a statului aflate în gestiunea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne) (nr. 134, 15 martie 2023)
 
196. Hotărâre cu privire la numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei, prin cumul, cu reședința la Haga (nr. 138, 22 martie 2023)
 
197. Hotărâre cu privire la rechemarea din funcţie a domnului Teodor IOVU (nr. 139, 22 martie 2023)
 
198. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție la investigarea cauzelor de corupție la nivel înalt) (nr. 140, 22 martie 2023)
 
199. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova) (nr. 141, 22 martie 2023)
 
200. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la garantarea depozitelor în bănci (nr. 142, 22 martie 2023)
 
201. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri, semnat la Lyon la 29 iunie 2022 (nr. 143, 22 martie 2023)
 
202. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 (nr. 144, 22 martie 2023)
 
203. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 322 din Legea viei și vinului nr. 57/2006 (nr. 145, 22 martie 2023)
 
204. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea și protecția reciprocă a indicațiilor geografice, semnat la Tbilisi la 1 februarie 2023 (nr. 146, 22 martie 2023)
 
205. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 147, 22 martie 2023)
 
206. Hotărâre cu privire la indexarea prestațiilor sociale (nr. 148, 22 martie 2023)
 
207. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018 (nr. 149, 22 martie 2023)
 
208. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social (nr. 150, 22 martie 2023)
 
209. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu rație alimentară a efectivului Armatei Naționale pe timp de pace (nr. 151, 22 martie 2023)
 
210. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), încheiat la 2 octombrie 1992 și amendat la 2 iulie 1997, Coordonatorului Rezident al Națiunilor Unite și Oficiului său în Republica Moldova (nr. 153, 22 martie 2023)
 
211. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (consolidarea și eficientizarea activității Ministerului Sănătății) (nr. 154, 22 martie 2023)
 
212. Hotărâre cu privire la recunoașterea organizațiilor cu rol de inspecție și control al navelor (nr. 155, 22 martie 2023)
 
213. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale (nr. 156, 22 martie 2023)
 
214. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2016 cu privire la Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 157, 22 martie 2023)
 
215. Hotărâre cu privire la propunerea de transmitere a unor terenuri din proprietatea satului Brînza, raionul Cahul, în proprietatea statului (nr. 158, 22 martie 2023)
 
216. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil din proprietatea statului în proprietatea satului Corlăteni, raionul Rîșcani (nr. 159, 22 martie 2023)
 
217. Hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unui teren pentru proiectarea și edificarea unității de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (nr. 160, 22 martie 2023)
 
218. Hotărâre privind înființarea busturilor lui Alexandru Marghiloman și Ion Inculeț în orașul Ialoveni (nr. 161, 22 martie 2023)
 
219. Hotărâre cu privire la încheierea unei tranzacții de împăcare (nr. 162, 22 martie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
326. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 28, 13 martie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare
 
327. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a obligațiunilor emise anterior de Primăria or. Sîngera (nr. 14/5, 21 martie 2023)
 
328. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „ECHIPAMENT” (nr. 14/6, 21 martie 2023)
 
329. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „B&M TEST” (nr. 14/7, 21 martie 2023)
 
330. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „INMARK” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 14/8, 21 martie 2023)
 
331. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „SUDOR” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 14/9, 21 martie 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
331a. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) (nr. 73, 20 martie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 97-99 Vineri, 24 martie 2023 XXX

Selectați data