search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 106-107

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
163. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 312/2012 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală (nr. 870-IX, 24 martie 2023)
 
164. Lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 312/2012 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală (nr. 49, 16 martie 2023)
 
165. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la programul „UE pentru sănătate” (nr. 868-IX, 24 martie 2023)
 
166. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la programul „UE pentru sănătate” (nr. 54, 16 martie 2023)
 
167. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 866-IX, 23 martie 2023)
 
168. Lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 58, 17 martie 2023)
 
169. Decret privind numirea doamnei Olga ROȘCA în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru afaceri externe și comunicare strategică (nr. 871-IX, 29 martie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
223. Hotărâre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrian MUNTEANU (nr. 164, 29 martie 2023)
 
224. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind avertizorii de integritate (nr. 166, 29 martie 2023)
 
225. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (modul de administrare a drumurilor) (nr. 167, 29 martie 2023)
 
226. Hotărâre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 (nr. 172, 29 martie 2023)
 
227. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri pentru dotarea centrelor de tineret (nr. 175, 29 martie 2023)
 
228. Hotărâre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la a treia fază a Proiectului „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova (MENSANA)” (nr. 176, 29 martie 2023)
 
229. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau reasigurare (nr. 177, 29 martie 2023)
 
230. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 178, 29 martie 2023)
 
231. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale; Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă) (nr. 182, 29 martie 2023)
 
232. Dispoziţie cu privire la modificarea titlurilor unor funcții (nr. 51-d, 29 martie 2023)
 
233. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Aliona RUSNAC (nr. 52-d, 29 martie 2023)
 
234. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Rozalina ALBU (nr. 53-d, 29 martie 2023)
 
235. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Petru ROTARU (nr. 54-d, 29 martie 2023)
 
236. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eduard VECVERT (nr. 55-d, 29 martie 2023)
 
237. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia BUJOR (nr. 56-d, 29 martie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
334. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 81-S-01, 14 martie 2023)
 
335. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 82-S-02, 14 martie 2023)
 
336. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 83-S-03, 21 martie 2023)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
337. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.209/2015 (nr. 32, 23 martie 2023)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
338. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Goncearuc Galina (nr. 72, 24 martie 2023)
 
Acte ale Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
339. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 277, 22 martie 2023)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
340. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) al UTA Găgăuzia și a alegerilor parțiale pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 30 aprilie 2023 (nr. 997, 21 martie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
341. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire a licențelor de emisie eliberate „MEDIA RESURSE” SRL și „BIZIM AIDINIC” SRL (nr. 64, 3 martie 2023)
 
342. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a autorizațiilor de retransmisiune eliberate „TV SAT” SRL, „RAZNET” SRL, „HARTUM TV” SRL, „SEBIS SAT” SRL, „STUDIO AN-TV” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL și „FLOW MEDIA” SRL (nr. 65, 3 martie 2023)
 
343. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate „Media Content Distribution” SRL (nr. 72, 17 martie 2023)
 
344. Decizie referitor la inițierea elaborării proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie (nr. 73, 17 martie 2023)
 
345. Decizie cu privire la examinarea demersului Consiliului Național al Audiovizualului din România (nr. 74, 17 martie 2023)
 
346. Decizie cu privire la dispunerea controlului activității furnizorului de servicii media audiovizuale „Nika TV Media” SRL prin prisma respectării prevederilor legislației privind licența de emisie (nr. 75, 17 martie 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
347. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr. 187-O/2013 (nr. 75-O, 3 martie 2023)
 
348. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.12 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 99-O, 15 martie 2023)
Nr. 106-107 Joi, 30 martie 2023 XXX

Selectați data