search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 112

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
170. Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 61, 30 martie 2023)
 
171. Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 62, 30 martie 2023)
 
172. Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 63, 30 martie 2023)
 
173. Hotărâre privind prelungirea stării de urgență (nr. 67, 30 martie 2023)
 
174. Decret privind numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei (nr. 873-IX, 30 martie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
60. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 59g/2023, nr. 60g/2023, nr. 61g/2023, nr. 64g/2023 și nr. 65g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 312 alin. (5) din Codul de procedură penală (atribuțiile instanței de recurs în cazul contestării aplicării sechestrului pe bunuri [II]) (nr. 32, 16 martie 2023)
 
61. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 67g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 245 alin. (1), 302 alin. (2), 305 alin. (8), 331 alin. (3), 336 alin. (1), 342 alin. (3) și a Capitolului IV, Secțiunea a 2-a, § 2 din Codul de procedură penală (modul de examinare a recursurilor formulate împotriva încheierilor judecătorilor de instrucție [II]) (nr. 33, 16 martie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
350. Hotărâre privind aprobarea extinderii termenelor de aplicare pentru unele acte normative de reglementare, aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 116, 17 martie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
351. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării FIRMEI DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ „TEBAS” S.A. din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 15/6, 28 martie 2023)
 
352. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de COMPANIA DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIE „ENTERPRISE-55” S.A. (nr. 15/7, 28 martie 2023)
 
353. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „CHIHLIMBAR-NORD” (nr. 15/8, 28 martie 2023)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
354. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Biroului de Cooperare al Elveției/Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) al UTA Găgăuzia și a alegerilor parțiale pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 30 aprilie 2023 (nr. 1015, 28 martie 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
355. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 106-O, 21 martie 2023)
 
356. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 108-O, 23 martie 2023)
 
357. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr.333-O/2014 cu privire la formularul, modul de completare și utilizare a Deciziei de regularizare (nr. 111-O, 24 martie 2023)
Nr. 112 Vineri, 31 martie 2023 XXX

Selectați data