search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 155-156

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
245. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte normative (nr. 916-IX, 3 mai 2023)
 
246. Lege privind modificarea unor acte normative (nr. 86, 14 aprilie 2023)
 
247. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2022 (nr. 103, 28 aprilie 2023)
 
248. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova si Comisia Europeană privind Programul „UE pentru reziliență și guvernanță” (nr. 914-IX, 3 mai 2023)
 
249. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 915-IX, 3 mai 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
71. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 10g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (1) din Codul de procedură penală (noțiunea și scopul procesului penal [2]) (nr. 40, 4 aprilie 2023)
 
72. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3302 alin. (1) din Codul penal, a unor prevederi din articolele 100 alin. (4) și 296 alin. (2) din Codul de procedură penală și a articolului 34 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (nr. 41, 4 aprilie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
329. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la activitatea Centrului de Justiție Familială al Poliției și a Standardelor minime de calitate (nr. 173, 29 martie 2023)
 
330. Hotărâre cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei (nr. 221, 19 aprilie 2023)
 
331. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor) (nr. 237, 26 aprilie 2023)
 
332. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Sculeni (Republica Moldova) – Sculeni (România) (nr. 255, 3 mai 2023)
 
333. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Leușeni (Republica Moldova) – Albița (România) (nr. 256, 3 mai 2023)
 
334. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Cahul (Republica Moldova) – Oancea (România) (nr. 257, 3 mai 2023)
 
335. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (nr. 258, 3 mai 2023)
 
336. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 261, 3 mai 2023)
 
337. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2019 cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului (nr. 263, 3 mai 2023)
 
338. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1276/2000 cu privire la crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (nr. 267, 3 mai 2023)
 
339. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică (nr. 268, 3 mai 2023)
 
340. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 269, 3 mai 2023)
 
341. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) (nr. 270, 3 mai 2023)
 
342. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 765/2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 271, 3 mai 2023)
 
343. Dispoziţie cu privire la aprobarea Listei partenerilor de dezvoltare în domeniul reformei justiției și combaterii corupției (nr. 73-d, 28 aprilie 2023)
 
344. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 74-d, 3 mai 2023)
 
345. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 75-d, 3 mai 2023)
 
346. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 76-d, 3 mai 2023)
 
347. Dispoziţie cu privire la modificarea raporturilor de serviciu ale doamnei Svetlana ȚURCANU (nr. 77-d, 3 mai 2023)
 
348. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Cristina OLĂRESCU (nr. 78-d, 3 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
473. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 107, 25 aprilie 2023)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
 
474. Hotărâre privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 10,7-12,75 GHz și 14,0-14,5 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar, destinate transmisiilor de date (nr. 48, 28 aprilie 2023)
 
475. Hotărâre privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 17,3-20,2 GHz și 27,5-30,0 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar/nongeostaționar, destinate transmisiilor de date (nr. 49, 28 aprilie 2023)
 
476. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 32/2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S. „Poșta Moldovei” (nr. 50, 28 aprilie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
477. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației de Pază „Arsenal Security” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 152-VI.01, 20 aprilie 2023)
 
478. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Societății cu Răspundere Limitată „Dragon Security” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 153-VI.01, 20 aprilie 2023)
 
479. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Centrului de instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 154-VI.01, 20 aprilie 2023)
 
Acte ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
480. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000090, 28 aprilie 2023)
Nr. 155-156 Joi, 04 mai 2023 XXX

Selectați data