search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 157-158

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
250. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii – Mecanismul pentru interconectarea Europei (nr. 918-IX, 4 mai 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
349. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 264, 3 mai 2023)
 
350. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2023 cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică (nr. 265, 3 mai 2023)
 
351. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 474/2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor aferente, precum și a regulilor de aplicare a acestora (nr. 266, 3 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
481. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (nr. 22/4, 2 mai 2023)
 
482. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „DACIA-LV” (nr. 22/5, 2 mai 2023)
 
483. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „INTERACTIV” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 22/6, 2 mai 2023)
 
484. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „SUDOR” (nr. 22/7, 2 mai 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
485. Ordin cu privire la aprobarea formularului Citației la examinarea contestației și modificarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (nr. 116, 14 aprilie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
486. Ordin cu privire la limitarea termenului de valabilitate a notificărilor despre importul produselor de uz fitosanitar și al ferilizanților (nr. 163, 21 aprilie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 157-158 Vineri, 05 mai 2023 XXX

Selectați data