search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 159-161

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
251. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 923-IX, 10 mai 2023)
 
252. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 66, 30 martie 2023)
 
253. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 322 din Legea viei și vinului nr. 57/2006 (nr. 919-IX, 4 mai 2023)
 
254. Lege pentru modificarea articolului 322 din Legea viei și vinului nr. 57/2006 (nr. 88, 27 aprilie 2023)
 
255. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului (nr. 920-IX, 4 mai 2023)
 
256. Lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului (nr. 90, 27 aprilie 2023)
 
257. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 921-IX, 4 mai 2023)
 
258. Lege pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 91, 27 aprilie 2023)
 
259. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 924-IX, 10 mai 2023)
 
260. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 96, 27 aprilie 2023)
 
261. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 925-IX, 10 mai 2023)
 
262. Lege pentru modificarea Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 97, 27 aprilie 2023)
 
263. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de acordare a licențelor obligatorii) (nr. 926-IX, 10 mai 2023)
 
264. Lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de acordare a licențelor obligatorii) (nr. 98, 27 aprilie 2023)
 
265. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (nr. 927-IX, 10 mai 2023)
 
266. Lege pentru modificarea Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (nr. 99, 27 aprilie 2023)
 
267. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (nr. 928-IX, 10 mai 2023)
 
268. Lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (nr. 100, 27 aprilie 2023)
 
269. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) (nr. 929-IX, 10 mai 2023)
 
270. Lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) (nr. 101, 28 aprilie 2023)
 
271. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 93, 27 aprilie 2023)
 
272. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 94, 27 aprilie 2023)
 
273. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 95, 27 aprilie 2023)
 
274. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 102, 28 aprilie 2023)
 
275. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Joseph DAUL (nr. 913-IX, 3 mai 2023)
 
276. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Scott HOCKLANDER (nr. 917-IX, 4 mai 2023)
 
277. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 922-IX, 9 mai 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
352. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului pentru anii 2023-2025 de implementare a Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 (nr. 169, 29 martie 2023)
 
353. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementul deșeurilor solide, în sumă de 5 600 000 euro, în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, semnat la 30 martie 2023 (nr. 272, 10 mai 2023)
 
354. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 273, 10 mai 2023)
 
355. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a ţării pentru anul 2023 (nr. 275, 10 mai 2023)
 
356. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului „Politici de dezvoltare întru redresarea economică” (nr. 276, 10 mai 2023)
 
357. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut pentru politici de dezvoltare întru redresarea economică a Republicii Moldova (nr. 277, 10 mai 2023)
 
358. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 570/2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului (nr. 281, 10 mai 2023)
 
359. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea satului Abaclia, raionul Basarabeasca (nr. 282, 10 mai 2023)
 
360. Hotărâre cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei (nr. 283, 10 mai 2023)
 
361. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 284, 10 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
487. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 63, 5 mai 2023)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
488. Ordin сu privire la modalitatea de calculare a veniturilor obținute din drepturile salariale la determinarea venitului global mediu lunar al familiei la evaluarea dreptului la ajutor social și/sau la ajutor pentru perioada rece a anului (nr. 59, 13 aprilie 2023)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
489. Decizie (nr. ASS-12, 12 aprilie 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
490. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 56-O/2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 157-O, 27 aprilie 2023)
Nr. 159-161 Joi, 11 mai 2023 XXX

Selectați data