search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 162-164

 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
491. Ordin cu privire la aprobarea NML 12-02:2023 „Mijloace de măsurare a radiațiilor ionizante. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 62, 5 mai 2023)
 
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 
492. Ordin cu privire la rectificarea și completarea Ordinului Ministerului Mediului nr. 26 din 6 februarie 2023 (nr. 55, 20 martie 2023)
 
Acte ale Agenţiei de Mediu a Republicii Moldova
 
493. Ordin cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2023 (nr. 7, 11 mai 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
493a. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 90 din 31.03.2023 (nr. 101, 21 aprilie 2023)
 
493b. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 70 din 03.03.2023 (nr. 102, 21 aprilie 2023)
 
493c. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „STV IT COMPANY” SRL (nr. 103, 21 aprilie 2023)
 
493d. Decizie cu privire la prelungirea termenului de examinare a cererii „Radio Plai” SRL (nr. 104, 21 aprilie 2023)
 
493e. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 17 și 23 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către distribuitorul de servicii media „TV-BOX” SRL (nr. 105, 21 aprilie 2023)
 
493f. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 17 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către distribuitorii de servicii media ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA, „MOLDTELECOM” SA, ÎM „MOLDCELL” SA și „ARAX-IMPEX” SRL (nr. 106, 21 aprilie 2023)
 
493g. Decizie cu privire la dispunerea controlului activității furnizorului de servicii media audiovizuale „SG Media M1” SRL (nr. 107, 21 aprilie 2023)
 
493h. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către unele servicii media audiovizuale de televiziune (nr. 108, 21 aprilie 2023)
 
493i. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 11 și 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către serviciul media audiovizual de televiziune „TV-Găgăuzia” (nr. 109, 21 aprilie 2023)
 
493j. Decizie cu privire la elaborarea proiectului deciziei pentru completarea Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 100 din 30.03.2022 (nr. 110, 21 aprilie 2023)
 
Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
 
494. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 53/2 din 14 februarie 2023 cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată.
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
495. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 25, 3 mai 2023)
 
496. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 26, 3 mai 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 162-164 Vineri, 12 mai 2023 XXX

Selectați data