search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 170-171

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
80. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 94g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2609 alin. (4) din Codul civil (legea aplicabilă obiectului de proprietate intelectuală) (nr. 50, 2 mai 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
386. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al comitetului de audit pentru entități de interes public cu capital de stat și al comisiei de cenzori/cenzorului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora (nr. 210, 12 aprilie 2023)
 
387. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de instituire și funcționare a centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (nr. 240, 26 aprilie 2023)
 
388. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de amplasare a stațiilor de alimentare a autovehiculelor cu produse petroliere principale, gaze petroliere lichefiate și gaze naturale comprimate (nr. 259, 3 mai 2023)
 
389. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcţie/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal (nr. 260, 3 mai 2023)
 
390. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (optimizarea activității Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură) și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2003 cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 291, 17 mai 2023)
 
391. Dispoziţie cu privire la executarea hotărârii judecătorești (nr. 83-d, 17 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
509. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 121, 15 mai 2023)
 
510. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 122, 15 mai 2023)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
511. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 725/2022 „Cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet” (nr. 1077, 12 mai 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 170-171 Vineri, 19 mai 2023 XXX

Selectați data