search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 172-174

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
280. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale „MIR” (nr. 932-IX, 19 mai 2023)
 
281. Lege pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale „MIR” (nr. 104, 11 mai 2023)
 
282. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 936-IX, 23 mai 2023)
 
283. Lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 105, 11 mai 2023)
 
284. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „FISCALIS” al Uniunii pentru cooperare în domeniul fiscal (nr. 933-IX, 19 mai 2023)
 
285. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „FISCALIS” al Uniunii pentru cooperare în domeniul fiscal (nr. 107, 11 mai 2023)
 
286. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal (nr. 934-IX, 19 mai 2023)
 
287. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal (nr. 108, 11 mai 2023)
 
288. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei nr. 1/2022 a Subcomitetului vamal Uniunea Europeană – Republica Moldova cu privire la recunoașterea reciprocă a Programului Republicii Moldova privind operatorii economici autorizați și a Programului Uniunii Europene privind operatorii economici autorizați (nr. 931-IX, 19 mai 2023)
 
289. Lege pentru ratificarea Deciziei nr. 1/2022 a Subcomitetului vamal Uniunea Europeană – Republica Moldova cu privire la recunoașterea reciprocă a Programului Republicii Moldova privind operatorii economici autorizați și a Programului Uniunii Europene privind operatorii economici autorizați (nr. 110, 11 mai 2023)
 
290. Hotărâre cu privire la Raportul de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2021 și Raportul de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2022 (nr. 111, 11 mai 2023)
 
291. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind statutul juridic al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie în Republica Moldova (nr. 930-IX, 19 mai 2023)
 
292. Decret privind numirea domnului Lilian CHIȘCA în funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate (nr. 935-IX, 22 mai 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
392. Hotărâre cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 206, 12 aprilie 2023)
 
393. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației tripartite a Republicii Moldova pentru participarea la cea de-a 111-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (or. Geneva, Elveția, 5-16 iunie 2023) (nr. 81-d, 16 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
512. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 131-T-04, 28 aprilie 2023)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
513. Ordin cu privire la acreditarea programului de studii superioare de licență (ciclul I) din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (nr. 482, 18 mai 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
514. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni ale BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA (nr. 25/1, 18 mai 2023)
 
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
 
515. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 27, 15 mai 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
516. Ordin cu privire la procedura de declarare electronică a mărfurilor la plasarea/scoaterea acestora în/din destinația vamală zonă liberă, Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” (nr. 116-O, 30 martie 2023)
 
517. Ordin cu privire la aprobarea actelor necesare la vămuirea mărfurilor (nr. 123-O, 4 aprilie 2023)
Nr. 172-174 Miercuri, 24 mai 2023 XXX

Selectați data