search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 175

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
293. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 116, 12 mai 2023)
 
294. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 937-IX, 23 mai 2023)
 
295. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 938-IX, 23 mai 2023)
 
296. Decret cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 939-IX, 23 mai 2023)
 
297. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de amendare nr. 1 dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 940-IX, 24 mai 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
394. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice” (nr. 229, 19 aprilie 2023)
 
395. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativteritoriale (nr. 304, 24 mai 2023)
 
396. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (conex Legii cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale) (nr. 305, 24 mai 2023)
 
397. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 245/2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial (nr. 306, 24 mai 2023)
 
398. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în contextul reorganizării Agenției pentru Supraveghere Tehnică) (nr. 307, 24 mai 2023)
 
399. Hotărâre privind propunerea de prelungire a stării de urgență (nr. 310, 24 mai 2023)
Nr. 175 Miercuri, 24 mai 2023 XXX

Selectați data