search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 176-178

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
81. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 21 alin. (8) teza I din Legea nr. 65 din 30 martie 2023 privind evaluarea externă a judecătorilor şi a candidaţilor la funcţia de judecător al Curții Supreme de Justiţie (sesizarea nr. 123a/2023) (nr. 49, 28 aprilie 2023)
 
82. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 104a/2023 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 15 alin. (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 51, 2 mai 2023)
 
83. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 185g/2022 și nr. 79g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 55 alin. (1) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură și 75 alineatele (2) și (3) și 78 alin. (2) lit. c) din Codul muncii (nr. 52, 4 mai 2023)
 
84. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 189g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 15 și 543 din Codul fiscal (nr. 53, 4 mai 2023)
 
85. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 196g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 19 lit. f), 39 alineatele (2), (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a articolelor 23 alineatele (3), (4), (6), (7) și (9) și 24 alin. (12) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (nr. 54, 4 mai 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
400. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de lucru a echipei de intervenție în cazurile de violență sexuală și a Instrucțiunii de lucru a echipei de intervenție în cazurile de violență sexuală (nr. 223, 19 aprilie 2023)
 
401. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru desemnarea gestionarului condominiului (nr. 243, 26 aprilie 2023)
 
402. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova (nr. 315, 24 mai 2023)
 
403. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară („Producerea de energie ecologică și eficiența energetică” și „Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în raionul Cahul II”) (nr. 316, 24 mai 2023)
 
404. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli (nr. 319, 24 mai 2023)
 
405. Dispoziţie cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei Natalia MOGOL (nr. 84-d, 24 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
517 a. Decizie cu privire la examinarea rapoartelor de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „Cotidianul TV – CTV”, „Mega TV”, „TV-DROCHIA”, „FAMILIA”, „ITV”, „N4”, „Noroc TV”, „NTS”, „Orhei TV” și „PEH TV”, la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 115, 28 aprilie 2023)
 
517 b. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor controlului respectării prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către serviciul media audiovizual de televiziune „PEH TV” (nr. 119, 28 aprilie 2023)
 
517 c. Decizie cu privire la finalizarea unor proceduri administrative (nr. 124, 12 mai 2023)
 
517 d. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „REFORMA ART” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” (nr. 125, 12 mai 2023)
 
517 e. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „RADIO PLAI” SRL pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „RADIO PLAI” (nr. 126, 12 mai 2023)
 
517 f. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media AO „PEOPLE FOR FREE MEDIA” pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Cotidianul TV – CTV” (nr. 127, 12 mai 2023)
 
517 g. Decizie cu privire la rezultatele controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Vocea Basarabiei TV”, ca urmare a petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 129, 12 mai 2023)
 
517 h. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor controlului respectării prevederilor art. 23 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către serviciul media audiovizual de televiziune „Cotidianul TV – CTV” (nr. 130, 12 mai 2023)
 
517 i. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Orhei FM”, ca urmare a sesizării dlui Alexei Codreanu (nr. 131, 12 mai 2023)
 
517 j. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „TV SAT” SRL (nr. 132, 12 mai 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
518. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.8 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 167-O, 11 mai 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 176-178 Vineri, 26 mai 2023 XXX

Selectați data