search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 182-185

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
302. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 941-IX, 26 mai 2023)
 
303. Lege cu privire la modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 106, 11 mai 2023)
 
304. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) (nr. 944-IX, 30 mai 2023)
 
305. Lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) (nr. 112, 26 mai 2023)
 
306. Hotărâre pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 51/2023 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (nr. 134, 26 mai 2023)
 
307. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul habitual de trai al acestora (nr. 942-IX, 26 mai 2023)
 
308. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și România cu privire la cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul habitual de trai al acestora (nr. 943-IX, 26 mai 2023)
 
309. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Teodora ROTARU (nr. 946-IX, 31 mai 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
411. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului pentru implementarea politicii fiscale și vamale (nr. 311, 24 mai 2023)
 
412. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (indemnizația pentru închirierea și acordarea spațiului locativ militarilor prin contract ai Forțelor Armate) (nr. 312, 24 mai 2023)
 
413. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind consolidarea capacităților Inspectoratului Social de Stat în contextul atribuirii competențelor de acreditare a prestatorilor de servicii sociale) (nr. 313, 24 mai 2023)
 
414. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (nr. 318, 24 mai 2023)
 
415. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 321, 31 mai 2023)
 
416. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 (nr. 322, 31 mai 2023)
 
417. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Sculeni (Republica Moldova) – Sculeni (România), semnat la 9 mai 2023 (nr. 323, 31 mai 2023)
 
418. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Cahul (Republica Moldova) – Oancea (România), semnat la 9 mai 2023 (nr. 324, 31 mai 2023)
 
419. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Leușeni (Republica Moldova) – Albița (România), semnat la 9 mai 2023 (nr. 325, 31 mai 2023)
 
420. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon, adoptat la Kigali la 15 octombrie 2016 (nr. 326, 31 mai 2023)
 
421. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 327, 31 mai 2023)
 
422. Hotărâre pentru modificarea punctului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2022 cu privire la crearea și menținerea stocurilor de securitate de gaze naturale (nr. 331, 31 mai 2023)
 
423. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea realizării Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare 2” (nr. 334, 31 mai 2023)
 
424. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)” (nr. 335, 31 mai 2023)
 
425. Hotărâre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (nr. 336, 31 mai 2023)
 
426. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă (nr. 339, 31 mai 2023)
 
427. Hotărâre cu privire la schimbul de terenuri (terenul fondului forestier proprietate a statului cu terenul fondului forestier proprietatea unității administrativ-teritoriale Cazaclia, UTA Găgăuzia) (nr. 340, 31 mai 2023)
 
428. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională” (nr. 342, 31 mai 2023)
 
429. Hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri, în scopul reabilitării și extinderii anumitor segmente ale drumurilor naționale R1 și M3 (nr. 344, 31 mai 2023)
 
430. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2022 (nr. 346, 31 mai 2023)
 
431. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022 (nr. 347, 31 mai 2023)
 
432. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2022 (nr. 348, 31 mai 2023)
 
433. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 350, 31 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
525. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare prin transfer în circumscripția unei alte instanțe de judecată a executorului judecătoresc Bumbac Svetlana (nr. 134, 25 mai 2023)
 
Acte ale Ministerului Apărării al Republicii Moldova
 
526. Ordin privind modificarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, dispozitivelor militare şi a mijloacelor speciale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr.34/2019 (nr. 424, 26 mai 2023)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
527. Ordin cu privire la modificarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2023, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.1236/295-A din 28 decembrie 2022 (nr. 469/130-A, 26 mai 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
528. Hotărâre privind aprobarea Metodei de determinare a mărimii contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale pentru acoperirea costurilor stocurilor de securitate de gaze naturale (nr. 277, 19 mai 2023)
 
529. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă – Canal” Telenești (nr. 299, 26 mai 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
529a. Decizie cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii media de televiziune pentru anul 2022 (nr. 123, 12 mai 2023)
 
529b. Decizie cu privire la proiectul Deciziei Consiliului Audiovizualului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie (nr. 128, 12 mai 2023)
 
529c. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 108 din 21.04.2023 (nr. 144, 19 mai 2023)
 
529d. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 122 din 28.04.2023 (nr. 145, 19 mai 2023)
 
529e. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 109 din 21.04.2023 (nr. 146, 19 mai 2023)
 
529f. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 89 din 31.03.2023 (nr. 147, 19 mai 2023)
 
529g. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberate Instituției private „Timpul de dimineață” PP pentru serviciul media audiovizual de televiziune „10 TV” (nr. 152, 19 mai 2023)
 
529h. Decizie cu privire la dispunerea controlului unor servicii media audiovizuale de televiziune prin prisma respectării prevederilor art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 153, 19 mai 2023)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
530. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000119, 31 mai 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
531. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 189-O, 22 mai 2023)
 
532. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.5.1 al Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr.56-O/2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate” (nr. 190-O, 22 mai 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 182-185 Vineri, 02 iunie 2023 XXX

Selectați data