search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 351-354

PARTEA I

Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

620. Legea concurenței (nr. 183, 11 iulie 2012).

621. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1113-IX, 14 septembrie 2023).

622. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 261, 17 august 2023). 

623. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” (nr. 1114-IX, 14 septembrie 2023). 

624. Lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri şi/sau servicii destinate implementării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” (nr. 267, 7 septembrie 2023). 

625. Decret privind constituirea Comisiei de stat pentru organizarea funeraliilor primului Președinte al Republicii Moldova Mircea SNEGUR (nr. 1115-IX, 14 septembrie 2023). 

 

PARTEA II

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

807. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale (nr. 652, 6 septembrie 2023). 

808. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1254/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mărcile poștale, efectele poștale și ștampilele poștale speciale ale Republicii Moldova (nr. 654, 6 septembrie 2023). 

 

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale

a Moldovei

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

886. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 413/2021 (nr. 512, 23 august 2023). 

887. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” (nr. 545, 12 septembrie 2023). 

888. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” (nr. 546, 12 septembrie 2023).

889. Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 547, 12 septembrie 2023) 

890. Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” (nr. 548, 12 septembrie 2023)

 

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

891. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „METATRON” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 47/2, 12 septembrie 2023). 

892. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii a IV-a de obligațiuni ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA (nr. 47/3, 12 septembrie 2023). 

893. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „CRIO” (nr. 47/4, 12 septembrie 2023).

894. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „VINCA-FARM” (nr. 47/5, 12 septembrie 2023). 

895. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Agenția „Corcimaru, Partenerii și Asociații” SA (nr. 47/6, 12 septembrie 2023).

896. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 47/7, 12 septembrie 2023). 

 

Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova

897. Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot (nr. 1212, 6 septembrie 2023).

898. Hotărâre pentru modificarea pct. 51 din Regulamentul cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1153/2023 (nr. 1222, 12 septembrie 2023). 

 

PARTEA IV

Anunțuri, comunicate, informații de interes public

 

PARTEA V

Avize pierderi de acte

Nr. 351-354 Vineri, 15 septembrie 2023 XXX

Selectați data