search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 361

PARTEA I

Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

126. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 29 lit. f) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (dreptul de regres al asigurătorului) [2] (nr. 107, 29 august 2023).

127. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 184g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 1841 alin. (8) din Codul vamal (cazul în care intervine încheierea regimului vamal de admitere temporară pentru mijloacele de transport auto declarate prin acțiune) (nr. 108, 29 august 2023).

 

PARTEA II

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

809. Hotărâre privind propunerea de prelungire a stării de urgență (nr. 705, 20 septembrie 2023).

 

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale

a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

al Republicii Moldova

904. Ordin cu privire la aprobarea normelor de însămânțare per ha la unele culturi leguminoase pentru boabe (nr. 114, 15 septembrie 2023). 

 

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

905. Ordin cu privire la lansarea în utilizare experimentală a Sistemul Informațional „Raportarea financiară a autorităților/instituțiilor bugetare” (nr. 77, 12 septembrie 2023).

 

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

906. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului procedurilor de executare (nr. 230, 7 septembrie 2023).

 

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

907. Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunii privind procedura de recuperare a plăților necuvenite cu titlu de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului (nr. 111, 3 august 2023).

908. Ordin cu privire la modificarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), aprobat prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 11/2021 (nr. 128, 6 septembrie 2023). 

 

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

909. Hotărâre cu privire la asigurarea continuității operării sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova (nr. 560, 15 septembrie 2023). 

910. Hotărâre privind asigurarea echilibrării sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova (nr. 561, 15 septembrie 2023).

Nr. 361 Miercuri, 20 septembrie 2023 XXX

Selectați data