search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 465-467

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
797. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex cu Legea nr. 147/2023 privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor) (nr. 1211-IX, 5 decembrie 2023)
 
798. Lege cu privire la modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex cu Legea nr. 147/2023 privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor) (nr. 340, 24 noiembrie 2023)
 
799. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea economică (nr. 1214-IX, 5 decembrie 2023)
 
800. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea economică (nr. 344, 24 noiembrie 2023)
 
801. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova” (nr. 1215-IX, 5 decembrie 2023)
 
802. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova” (nr. 351, 24 noiembrie 2023)
 
803. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1212-IX, 5 decembrie 2023)
 
804. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 353, 24 noiembrie 2023)
 
805. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenției dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 1213-IX, 5 decembrie 2023)
 
806. Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenției dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 356, 24 noiembrie 2023)
 
807. Decret privind promulgarea Legii pentru retragerea Republicii Moldova din Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (nr. 1216-IX, 5 decembrie 2023)
 
808. Lege pentru retragerea Republicii Moldova din Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (nr. 357, 24 noiembrie 2023)
 
809. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1217-IX, 5 decembrie 2023)
 
810. Lege pentru denunțarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 359, 24 noiembrie 2023)
 
811. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative (nr. 375, 30 noiembrie 2023)
 
812. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1209-IX, 29 noiembrie 2023)
 
813. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului doamnei Viorica PUICA (nr. 1218-IX, 5 decembrie 2023)
 
814. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 441-IX din 22 aprilie 2022 (nr. 1220-IX, 5 decembrie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
186. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 73g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a u nor prevederi din a r ticolul 5 alin. (2) lit. a1) din Legea privind sistemul public de pensii nr . 156 din 14 octombrie 1998 (perioadele necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare [2]) (nr. 141, 26 octombrie 2023)
 
187. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 92g/2023 și nr. 221g/2023 p rivind excepția de neconstituționalitate a tezei a doua din articolul 64 alin. (2) din Codul administrativ (echivalarea nesoluționării în termenul legal a unei cereri cu o respingere a cererii) (nr. 142, 26 octombrie 2023)
 
188. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 285 din 5 octombrie 2023 pentru modificarea articolului 6 din Codul fiscal (sesizarea nr. 229a/2023) (nr. 143, 26 octombrie 2023)
 
189. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2911 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură penală (posibilitatea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului doar în cazul în care este acuzat de comiterea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave) (nr. 144, 31 octombrie 2023).)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1132. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului general de gestionare a crizelor în domeniul siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animale (nr. 790, 18 octombrie 2023)
 
1133. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat (nr. 938, 29 noiembrie 2023)
 
1134. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari (nr. 941, 29 noiembrie 2023)
 
1135. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar (nr. 949, 6 decembrie 2023)
 
1136. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 953, 6 decembrie 2023)
 
1137. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea mecanismului de acordare a unor prestații sociale adresate copiilor cu dizabilități și familiilor cu copii) (nr. 954, 6 decembrie 2023)
 
1138. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (crearea Centrului Cultural „Eugen Doga”) (nr. 958, 6 decembrie 2023)
 
1139. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova (nr. 961, 6 decembrie 2023)
 
1140. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (asigurarea implementării Convenției de la Haga privind acordurile de alegere a forului, încheiată la 30 iunie 2005) (nr. 963, 6 decembrie 2023)
 
1141. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind mărcile (nr. 964, 6 decembrie 2023)
 
1142. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002 (nr. 965, 6 decembrie 2023)
 
1143. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică pentru finanțarea proiectelor „Promovarea angajabilității tinerilor în Moldova”, „Eficiență energetică și energii regenerabile pentru Moldova” și „Administrație publică atractivă și eficientă pentru Moldova” (nr. 966, 6 decembrie 2023)
 
1144. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Bank Gospodarstwa Krajowego (Polonia) pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (nr. 967, 6 decembrie 2023)
 
1145. Hotărâre pentru aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România (nr. 968, 6 decembrie 2023)
 
1146. Hotărâre сu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 978, 6 decembrie 2023)
 
1147. Hotărâre pentru transmiterea din proprietatea statului în proprietatea orașului Rezina a unor bunuri imobile și la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 981, 6 decembrie 2023)
 
1148. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind introducerea în Republica Moldova a unor unități de transport electric (nr. 982, 6 decembrie 2023)
 
1149. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova (nr. 983, 6 decembrie 2023)
 
1150. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 984, 6 decembrie 2023)
 
1151. Hotărâre privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2024 (nr. 985, 6 decembrie 2023)
 
1152. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 986, 6 decembrie 2023)
 
1153. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Viorica ȚÎMBALARI (nr. 173-d, 6 decembrie 2023)
 
1154. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Aurelia HANGANU (nr. 174-d, 6 decembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
1156. Ordin cu privire la stabilirea comisionului de garantare (nr. 107, 27 noiembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
1157. Ordin cu privire la transmiterea arhivei activității notarului Olga Bondarciuc (nr. 294, 30 noiembrie 2023)
 
1158. Ordin cu privire la completarea Ordinului ministrului justiției nr. 264 din 27 octombrie 2023 „Cu privire la încetarea activității notarului Mihailic Olga” (nr. 301, 1 decembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1159. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de selectare a reprezentantului din partea organizațiilor societății civile în componența Consiliului Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe (nr. 158, 31 octombrie 2023)
 
1160. Ordin cu privire la stabilirea indicelui modificării prețului curent pentru lucrările de prospecțiuni geodezice (nr. 172, 29 noiembrie 2023)
 
1161. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.01:2023 „Drumuri și poduri. Ghid privind construcția fundațiilor și îmbrăcăminților din beton de ciment cilindrat” (nr. 174, 5 decembrie 2023)
 
1162. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.26:2023 „Normativ privind execuția straturilor bituminoase foarte subțiri la rece” (nr. 175, 5 decembrie 2023)
 
1163. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.27:2023 „Drumuri și poduri. Ghid privind întreținerea structurilor rutiere” (nr. 176, 5 decembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1164. Ordin cu privire la aprobarea normelor de personal pentru instituțiile publice de învățământ primar și secundar (ciclul I și II) și pentru căminul instituției de învățământ secundar, ciclul II (nr. 1388, 1 noiembrie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
1165. Hotărâre privind limitarea numărului de licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe [2100 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice mobile celulare terestre (nr. 77, 5 decembrie 2023)
 
Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar al Republicii Moldova
 
1165a. Hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2024 (nr. 03/2, 29 noiembrie 2023)
 
1165b. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la raportarea regulată către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, modul de determinare și de plată a contribuțiilor ordinare la Fondul de acoperire a depozitelor bancare (nr. 03/3, 29 noiembrie 2023)
Nr. 465-467 Joi, 07 decembrie 2023 XXX

Selectați data