search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 219-222 din 23 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 101-102

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
153. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Locuințe publice III” (nr. 1364-IX, 12 martie 2024)
 
154. Decret privind demisia doamnei Iordanca-Rodica IORDANOV din funcția de ministru al mediului (nr. 1365-IX, 14 martie 2024)
 
155. Decret privind numirea domnului Sergiu LAZARENCU în funcția de ministru al mediului (nr. 1366-IX, 14 martie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
248. Hotărâre pentru modificarea punctului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2024 cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere tripartit dintre Ministerul Mediului din Republica Moldova, Societatea Silvică a Fondului de Depozit și Consignație și Agenția Franceză pentru Dezvoltare (nr. 198, 14 martie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
224. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 155, 12 martie 2024)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
 
225. Decizie (nr. 13/399, 12 martie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
226. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor tehnice „Servicii de trafic aerian” (CT-ATS), ediția nr.02 (nr.12/GEN, 4 martie 2024)
 
227. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor tehnice „Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile” (CT-MET), ediția nr.04 (nr.13/GEN, 4 martie 2024)
 
228. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor tehnice „Servicii de informare aeronautică” (CT-AIS), ediția nr.03 (nr.14/GEN, 4 martie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
229. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „COMCON VICTORIA” (nr. 13/1, 12 martie 2024)
 
Acte ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
 
230. Raport de activitate pentru anul 2023.
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
231. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de solicitare și acceptare a serviciilor speciale privind efectuarea controlului vamal în alte locuri și/sau în afara programului de lucru în scopul vămuirii (nr. 85-O, 6 martie 2024)
 
232. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de utilizare și completare a borderoului de transport (nr. 91-O, 11 martie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova și ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
233. Ordin comun cu privire la procedura de vămuire a produselor perisabile exportate din Republica Moldova (nr. 92-O/203, 12 martie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 101-102 Vineri, 15 martie 2024 XXXI

Selectați data