search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 103

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
156. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării Forțelor Armate ale statelor membre ale Comunității cu armament, tehnică, mijloace materiale, organizării activității de producție a întreprinderilor de reparații și lucrărilor de cercetări științifice și experimentale de construcție (nr. 1370-IX, 15 martie 2024)
 
157. Lege pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării Forțelor Armate ale statelor membre ale Comunității cu armament, tehnică, mijloace materiale, organizării activității de producție a întreprinderilor de reparații și lucrărilor de cercetări științifice și experimentale de construcție (nr. 39, 29 februarie 2024)
 
158. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului privind Grupurile observatorilor militari și Forțele Colective de menținere a păcii în Comunitatea Statelor Independente și a Protocolului privind procedura temporară de formare și angajare a Grupurilor observatorilor militari și a Forțelor Colective de menținere a păcii în zonele de conflict între state și în statele membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1371-IX, 15 martie 2024)
 
159. Lege pentru denunțarea Acordului privind Grupurile observatorilor militari și Forțele Colective de menținere a păcii în Comunitatea Statelor Independente și a Protocolului privind procedura temporară de formare și angajare a Grupurilor observatorilor militari și a Forțelor Colective de menținere a păcii în zonele de conflict între state și în statele membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 40, 29 februarie 2024)
 
160. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului (nr. 1372-IX, 15 martie 2024)
 
161. Lege pentru denunțarea Acordului statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului (nr. 41, 29 februarie 2024)
 
162. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii și Codul contravențional) (nr. 1369-IX, 15 martie 2024)
 
163. Lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii și Codul contravențional) (nr. 46, 14 martie 2024)
 
164. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei în Parlament Marina TAUBER (nr. 51, 14 martie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
249. Hotărâre cu privire la restructurarea unor autorități publice și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 179, 13 martie 2024)
 
250. Hotărâre cu privire la mecanismul de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și modul de organizare și funcționare a echipei de negociere în cadrul acestui proces (nr. 180, 13 martie 2024)
 
251. Dispoziţie pentru modificarea anexei la Dispoziția Guvernului nr. 111-d/2022 privind aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei mixte moldo-române (nr. 47-d, 15 martie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
234. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 26, 11 martie 2024)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
235. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la selectarea și achiziția manualelor școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 300/2022 (nr. 201, 26 februarie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
236. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.16 la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.563-O/2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerințele în materie de date pentru completarea declarației vamale (nr. 76-O, 29 februarie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
Nr. 103 Luni, 18 martie 2024 XXXI

Selectați data