search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 219-222 din 23 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 104-107

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
165. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Cristian MUNGIU (nr. 1367-IX, 14 martie 2024)
 
166. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Nicolae DANDIȘ (nr. 1368-IX, 14 martie 2024)
 
167.Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” doamnei Elaine Folk MARSHALL (nr. 1373-IX, 18 martie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
42. Hotărâre privind controlul constituționalității Legii nr. 52 din 16 martie 2023 pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale (sesizarea nr. 94a/2023) (nr. 8, 11 martie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
9. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării deșeurilor, cu excepția celor periculoase (nr. 57, 18 decembrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
252. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de guvernanță energetică și a acțiunilor climatice (nr. 10, 10 ianuarie 2024)
 
253. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (nr. 186, 13 martie 2024)
 
254. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și statele membre EFTA (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană), semnat la 27 iunie 2023 la Schaan (Principatul Liechtenstein) (nr. 199, 20 martie 2024)
 
255. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 200, 20 martie 2024)
 
256. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informațional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora (nr. 201, 20 martie 2024)
 
257. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (terenuri aferente infrastructurii hidrotehnice din cadrul sistemelor de irigare/desecare) (nr. 202, 20 martie 2024)
 
258. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 204, 20 martie 2024)
 
259. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 205, 20 martie 2024)
 
260. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 (nr. 206, 20 martie 2024)
 
261. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 208, 20 martie 2024)
 
262. Hotărâre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport în proprietatea comunei Solonceni (nr. 209, 20 martie 2024)
 
263. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (adaptarea cadrului normativ pentru a permite digitalizarea serviciilor G2B) (nr. 210, 20 martie 2024)
 
264. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 211, 20 martie 2024)
 
265. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii taxei de stat nr. 213/2023 și asupra amendamentului la respectivul proiect de lege (nr. 212, 20 martie 2024)
 
266. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 213, 20 martie 2024)
 
267. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență (nr. 214, 20 martie 2024)
 
268. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023 (nr. 215, 20 martie 2024)
 
269. Dispoziţie pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 85-d/2023 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului (nr. 49-d, 20 martie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
237. Hotărâre privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” (nr. 163, 19 martie 2024)
 
238. Hotărâre privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” (nr. 164, 19 martie 2024)
 
239. Hotărâre privind aprobarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică și a marjei comerciale specifice (nr. 165, 19 martie 2024)
 
240. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 166, 19 martie 2024)
 
241. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. (nr. 167, 19 martie 2024)
 
242. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” (nr. 168, 19 martie 2024)
 
243. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (nr. 169, 19 martie 2024)
 
244. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. (nr. 170, 19 martie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
245. Hotărâre privind limitarea numărului de licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în benzile 700 MHz, E900 MHz, 1500 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz și 26 GHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice mobile/fixe terestre accesibile publicului (nr. 10, 20 martie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
246. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale instanțelor judecătorești din Republica Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 256-VI.01, 9 februarie 2024)
 
247. Decizie cu privire la înregistrarea unor distincții corporative ale Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 257-VI.01, 9 februarie 2024)
 
248. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației Particulare de Pază „Grup Fulger” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 258-VI.01, 9 februarie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
249. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 376/2020 (nr. 105, 18 martie 2024)
 
249a. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) (nr. 106, 18 martie 2024)
Nr. 104-107 Joi, 21 martie 2024 XXXI

Selectați data