search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 108-110

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
168. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri IV) (nr. 1374-IX, 20 martie 2024)
 
169. Lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri IV) (nr. 37, 29 februarie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
270. Hotărâre cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe (nr. 94, 7 februarie 2024)
 
271. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2020 cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (nr. 193, 13 martie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
250. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.12:2024 „Drumuri și poduri. Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților rutiere și fundațiilor prin metode de reciclare la rece” (nr. 54, 19 martie 2024)
 
251. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.31:2024 „Drumuri și poduri. Ghid privind fundațiile din piatră spartă și/sau amestec optimal și straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri” (nr. 55, 19 martie 2024)
 
252. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.32:2024 „Drumuri și poduri. Instrucțiuni privind evidența tehnică a drumurilor” (nr. 56, 19 martie 2024)
 
253. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.33:2024 „Drumuri și poduri. Instrucțiuni tehnice pentru marcaje rutiere” (nr. 57, 19 martie 2024)
 
254. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.34:2024 „Drumuri și poduri. Execuția tratamentelor bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminți din beton de ciment” (nr. 58, 19 martie 2024)
 
255. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.35:2024 „Drumuri și poduri. Dimensionarea ranforsărilor din beton de ciment ale structurilor rutiere rigide, suple și semirigide” (nr. 59, 19 martie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
256. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 15/5, 18 martie 2024)
 
257. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „SPIRIT ARDENT” (nr. 15/6, 18 martie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 108-110 Vineri, 22 martie 2024 XXXI

Selectați data