search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 219-222 din 23 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 112-117

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
174. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 1375-IX, 20 martie 2024)
 
175. Lege pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 38, 29 februarie 2024)
 
176. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 43 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 1376-IX, 20 martie 2024)
 
177. Lege pentru modificarea articolului 43 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 48, 14 martie 2024)
 
178. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova (nr. 1378-IX, 20 martie 2024)
 
179. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova (nr. 53, 14 martie 2024)
 
180. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții „EFSD + Fereastra dedicată investiției 1” (nr. 1377-IX, 20 martie 2024)
 
181. Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții „EFSD + Fereastra dedicată investiției 1” (nr. 54, 14 martie 2024)
 
182. Decret privind promulgarea Legii pentru interpretarea prevederilor articolului 17 alineatul (17) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 1381-IX, 22 martie 2024)
 
183. Lege pentru interpretarea prevederilor articolului 17 alineatul (17) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 65, 21 martie 2024)
 
184. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 165/2021 cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare şi control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova (nr. 56, 14 martie 2024)
 
185. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative (nr. 57, 14 martie 2024)
 
186. Hotărâre privind numirea în funcția de președinte al Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 59, 21 martie 2024)
 
187. Hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 60, 21 martie 2024)
 
188. Hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 62, 21 martie 2024)
 
189. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1359-IX, 11 martie 2024)
 
190. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei nr. 1/2024 a Comitetului Mixt instituit în cadrul Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri (nr. 1382-IX, 22 martie 2024)
 
191. Decret privind desemnarea unui membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (nr. 1384-IX, 25 martie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
258. Ordin cu privire la publicarea Standardului european de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară ES-TRIN 2021/1 (nr. 49, 12 martie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
259. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile „Informații de securitate sensibile” (PIAC - ISS), Ediția 01 (nr. 16/GEN, 19 martie 2024)
Nr. 112-117 Luni, 25 martie 2024 XXXI

Selectați data