search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 219-222 din 23 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 118-121

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
192. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 19 din Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023 (nr. 1385-IX, 26 martie 2024)
 
193. Lege pentru modificarea articolului 19 din Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023 (nr. 64, 21 martie 2024)
 
194. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Claudia VIȘAN (nr. 1383-IX, 25 martie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
272. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu sau declarația de conformitate a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și cerințele referitoare la capacitatea organizațiilor de proiectare și producție (nr. 91, 7 februarie 2024)
 
273. Hotărâre pentru aprobarea Programului cu privire la implementarea obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate pentru anii 2024-2026 (nr. 163, 6 martie 2024)
 
274. Hotărâre cu privire la indexarea și majorarea prestațiilor sociale (nr. 217, 26 martie 2024)
 
275. Hotărâre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 (nr. 218, 26 martie 2024)
 
276. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 225, 26 martie 2024)
 
277. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (nr. 229, 26 martie 2024)
 
278. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare Curții Constituționale din fondul de rezervă al Guvernului (nr. 233, 26 martie 2024)
 
279. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Tatiana CUCUIETU (nr. 52-d, 26 martie 2024)
Nr. 118-121 Miercuri, 27 martie 2024 XXXI

Selectați data