search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 219-222 din 23 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 122-124

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
195. Lege privind protecţia consumatorilor (nr. 105-XV, 13 martie 2003)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
43. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 214g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 355 alin. (1) din Codul muncii (termenul pentru depunerea cererii de chemare în judecată privind soluționarea litigiului individual de muncă) (nr. 5, 5 martie 2024)
 
44. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 230g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 244 alin. (7) din Codul de executare (neaplicarea măsurii de stimulare a condamnatului în privința căruia există o sancțiune disciplinară nestinsă) (nr. 6, 5 martie 2024)
 
45. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 236g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul penal și Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (excepțiile de aplicare a amnistiei) (nr. 7, 5 martie 2024)
 
46. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 68 alin. (1) lit. j) din Codul electoral (actele care confirmă finalizarea studiilor de către persoana care candidează la funcția de primar) (nr. 8, 5 martie 2024)
 
47. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 1g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 39 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (încetarea activității administratorului autorizat) (nr. 9, 5 martie 2024)
 
48. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 191a/2023 pentru controlul constituționalității Capitolului II din Legea nr. 62 din 17 martie 2022 cu privire la publicitate (publicitatea politică) (nr. 10, 5 martie 2024)
 
49. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 271g/2023, nr. 281g/2023, nr. 8g/2024, nr. 16g/2024 și nr. 47g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 25 alin. (1) și a textului „emit avize generale organul central de specialitate al administrației publice în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului” din compartimentul Planul urbanistic zonal din Anexa la Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (avizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului) (nr. 11, 6 martie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
280. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind rețeaua de colectare de informații contabile despre venituri și activitatea economică a exploatațiilor agricole (nr. 219, 26 martie 2024)
 
281. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2023 (nr. 220, 26 martie 2024)
 
282. Hotărâre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pe anul 2024 (nr. 221, 26 martie 2024)
 
283. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turkmenistan privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate și acordarea de împuterniciri pentru negocierea acestuia (nr. 224, 26 martie 2024)
 
284. Hotărâre cu privire la detaşarea personalului din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri la operația internațională de menținere a păcii din Kosovo în componenţa Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR) (nr. 226, 26 martie 2024)
 
285. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind acordarea de credite agricultorilor cu gaj acordat de stat (nr. 232, 26 martie 2024)
 
286. Dispoziție cu privire la decernarea Premiului Guvernului Republicii Moldova „Inventator remarcabil” pentru anul 2023 (nr. 53-d, 27 martie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
260. Ordin cu privire la aprobarea listelor de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 262/51-A, 15 martie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
261. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată a mărfurilor (nr. 107-O, 19 martie 2024)
Nr. 122-124 Joi, 28 martie 2024 XXXI

Selectați data