search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 219-222 din 23 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 130-134

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
197. Decret pentru promulgarea Legii privind mărcile (nr. 1386-IX, 27 martie 2024)
 
198. Lege privind mărcile (nr. 25, 15 februarie 2024)
 
199. Decret pentru promulgarea Legii privind banca biologică umană (nr. 1387-IX, 28 martie 2024)
 
200. Lege privind banca biologică umană (nr. 42, 29 februarie 2024)
 
201. Hotărâre privind numirea în funcția de membru al Consiliului pentru egalitate (nr. 72, 28 martie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
290. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice (nr. 192, 13 martie 2024)
 
291. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (majorarea burselor de studii) (nr. 203, 20 martie 2024)
 
292. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin RECEAN, Prim-ministru, în orașul București, România (26-27 martie 2024) (nr. 48-d, 18 martie 2024)
 
293. Dispoziție cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 54-d, 29 martie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 
277. Ordin cu privire la intrarea în vigoare și stingerea unor tratate internaționale (nr. 37-T-02, 29 februarie 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
278. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 143 din 25 februarie 2023 privind serviciile medicale acordate beneficiarilor de protecție temporară (nr. 222, 1 martie 2024)
 
279. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 301, 22 martie 2024)
 
280. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 302, 22 martie 2024)
 
281. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 303, 22 martie 2024)
 
282. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 304, 22 martie 2024)
 
283. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 305, 22 martie 2024)
 
284. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 306, 22 martie 2024)
 
285. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 307, 22 martie 2024)
 
286. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 308, 22 martie 2024)
 
287. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 309, 22 martie 2024)
 
288. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 310, 22 martie 2024)
 
289. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 311, 22 martie 2024)
 
290. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 312, 22 martie 2024)
 
291. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 313, 22 martie 2024)
 
292. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 314, 22 martie 2024)
 
293. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 315, 22 martie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
294. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor tehnice privind testarea/inspecțiile la sol și în zbor a mijloacelor și sistemelor de radionavigație și radiolocație (CT-TIMRNRL), ediția nr.01 (nr. 17/GEN, 22 martie 2024)
 
295. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile „Proceduri suplimentare de stație/locale de securitate aeronautică pentru transportatorii aerieni străini care operează curse comerciale pe/de pe aeroporturile din Republica Moldova” (PIAC – PSSs - TAS), ediția 01 (nr. 18/GEN, 28 martie 2024)
Nr. 130-134 Marţi, 02 aprilie 2024 XXXI

Selectați data