search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 251-253 din 13 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 144-147

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
56. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 138a/2023 privind controlul de constituționalitate al articolului 28 alin. (7) din Legea nr. 149 din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura și al articolului VI din Legea nr. 318 din 17 noiembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative (obligația proprietarilor de construcții hidrotehnice de a achita o redevență pentru folosirea terenurilor fondului apelor care aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale) (nr. 17, 21 martie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
313. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național privind asigurarea respectării drepturilor omului pentru anii 2024-2027 (nr. 164, 6 martie 2024)
 
314. Hotărâre сu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027 (nr. 165, 6 martie 2024)
 
315. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (cu privire la contractele de stat) (nr. 247, 10 aprilie 2024)
 
316. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 123/2023 cu privire la stagii plătite în serviciul public (nr. 248, 10 aprilie 2024)
 
317. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul apărării, semnat la Paris la 7 martie 2024 (nr. 249, 10 aprilie 2024)
 
318. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Formării Profesionale și Sportului al Regatului Spaniei privind cooperarea în domeniul învățământului bilingv spaniol (nr. 255, 10 aprilie 2024)
 
319. Hotărâre pentru aprobarea Raportului Agentului guvernamental cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2023 (nr. 256, 10 aprilie 2024)
 
320. Hotărâre cu privire la propunerea de transmitere a unui teren din proprietatea orașului Florești în proprietatea statului (nr. 257, 10 aprilie 2024)
 
321. Hotărâre cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus în perioada aprilie-iulie 2024 (nr. 260, 10 aprilie 2024)
 
322. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea comunei Pașcani, raionul Criuleni (nr. 261, 10 aprilie 2024)
 
323. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea Ministerului Sănătății (nr. 262, 10 aprilie 2024)
 
324. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind achiziționarea proprietății pentru noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 263, 10 aprilie 2024)
 
325. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 264, 10 aprilie 2024)
 
326. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Igor TALMAZAN (nr. 57-d, 10 aprilie 2024)
 
327. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 58-d, 10 aprilie 2024)
 
328. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Nadejda BURCIU (nr. 59-d, 10 aprilie 2024)
 
329. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ruslan LUNGU (nr. 60-d, 10 aprilie 2024)
 
330. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Natalia DONȚU (nr. 61-d, 10 aprilie 2024)
 
331. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ion CREȚU (nr. 62-d, 10 aprilie 2024)
 
332. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Constantin SÎRBU (nr. 63-d, 10 aprilie 2024)
 
333. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Ghenadie GOGOLI (nr. 64-d, 10 aprilie 2024)
 
334. Dispoziţie cu privire la modificarea titlurilor unor funcții (nr. 65-d, 10 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
309. Ordin cu privire la lansarea în exploatare industrială a Sistemului informațional „Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare” (nr. 37, 13 martie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
310. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (nr. 144, 1 aprilie 2024)
Nr. 144-147 Joi, 11 aprilie 2024 XXXI

Selectați data