search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 177-180

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
221. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii taxei de stat nr. 213/2023 (nr. 1401-IX, 15 aprilie 2024)
 
222. Lege pentru modificarea Legii taxei de stat nr. 213/2023 (nr. 73, 28 martie 2024)
 
223. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2023 (nr. 76, 11 aprilie 2024)
 
224. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2023 (nr. 77, 12 aprilie 2024)
 
225. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 87, 12 aprilie 2024)
 
226. Hotărâre privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 88, 12 aprilie 2024)
 
227. Hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia de evaluare externă a integrităţii etice şi financiare a judecătorilor şi a candidaţilor la funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 89, 12 aprilie 2024)
 
228. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 441-IX din 22 aprilie 2022 (nr. 1400-IX, 11 aprilie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
57. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 2264, 2266 alin. (62) și 264 din Codul fiscal (termenul de prescripţie pentru determinarea obligațiilor fiscale) (sesizarea nr. 169g/2022) (nr. 10, 4 aprilie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
335. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene (nr. 182, 13 martie 2024)
 
336. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea audienței (nr. 250, 10 aprilie 2024)
 
337. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Locuințe publice III”, semnat la Chișinău la 26 martie 2024 (nr. 265, 17 aprilie 2024)
 
338. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru Proiectul „Locuințe publice III”, semnat la Chișinău la 19 martie 2024 (nr. 266, 17 aprilie 2024)
 
339. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare nr. CMD 1009 01 J, semnat la Paris la 7 martie 2024 (nr. 267, 17 aprilie 2024)
 
340. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza II”, semnat la Chișinău la 13 martie 2024 (nr. 268, 17 aprilie 2024)
 
341. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (unele aspecte privind profesiile conexe sistemului justiției) (nr. 270, 17 aprilie 2024)
 
342. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (pentru finanțarea unor măsuri de asistență socială) (nr. 272, 17 aprilie 2024)
 
343. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (eficientizarea activității de audit intern și a structurii aparatului central al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale) (nr. 273, 17 aprilie 2024)
 
344. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 274, 17 aprilie 2024)
 
345. Hotărâre pentru aprobarea Acordului cu privire la cooperarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Municipalității al Statului Qatar, întocmit la Doha la 12 iunie 2022 (nr. 275, 17 aprilie 2024)
 
346. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 2 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 276, 17 aprilie 2024)
 
347. Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind procedurile de conversiune a permiselor de conducere, întocmit la 20 martie 2024 (nr. 277, 17 aprilie 2024)
 
348. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2024 pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea proiectului „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți”) (nr. 279, 17 aprilie 2024)
 
349. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin RECEAN, Prim-ministru, în orașul Vilnius, Republica Lituania (10-11 aprilie 2024) (nr. 50-d, 25 martie 2024)
 
350. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la cea de-a XII-a reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-române de cooperare economică (7-9 aprilie 2024, or. București, România) (nr. 55-d, 29 martie 2024)
 
351. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Andrei CHICIUC (nr. 66-d, 17 aprilie 2024)
 
352. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 67-d, 17 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova
 
328. Ordin privind modificarea unor acte normative (nr. 34, 2 aprilie 2024)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
329. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1103 din 21 iunie 2023 (nr. 2446, 11 aprilie 2024)
 
Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
330. Ordin cu privire la raportarea serviciilor medicale prestate beneficiarilor de protecție temporară (nr, 64-A, 4 aprilie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
331. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător în domeniile de competență ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (nr. Rg04-000092, 12 aprilie 2024)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
332. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/1/1919, 10 aprilie 2024)
Nr. 177-180 Joi, 18 aprilie 2024 XXXI

Selectați data