search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 184-187

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
231. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 1403-IX, 18 aprilie 2024)
 
232. Lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 45, 12 aprilie 2024)
 
233. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul explozivilor de uz civil (nr. 1404-IX, 18 aprilie 2024)
 
234. Lege privind regimul explozivilor de uz civil (nr. 67, 28 martie 2024)
 
235. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 1405-IX, 18 aprilie 2024)
 
236. Lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 80, 12 aprilie 2024)
 
237. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 1407-IX, 22 aprilie 2024)
 
238. Lege pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 84, 12 aprilie 2024)
 
239. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 90, 12 aprilie 2024)
 
240. Decret privind conferirea Medaliei „Meritul Civic” doamnei Elena DRAGALIN (nr. 1402-IX, 16 aprilie 2024)
 
241. Decret privind înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a unor însemne uniformistice ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1408-IX, 22 aprilie 2024)
 
242. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Tratatului de înțelegere reciprocă și colaborare dintre Republica Moldova și Republica Kazahstan (nr. 1409-IX, 22 aprilie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
58. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 19b/2024 privind interpretarea articolului 116 alin. (2) din Constituție în redactarea Legii nr. 120 din 23 septembrie 2021 pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă a judecătorilor al căror termen inițial de numire în funcție a expirat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 120 din 23 septembrie 2021 pentru modificarea Constituției) (nr. 18, 21 martie 2024)
 
59. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 17a/2024 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 184 alin. (2) din Codul electoral (organizarea referendumului republican și a alegerilor parlamentare sau prezidențiale la aceeași dată) (nr. 19, 21 martie 2024)
 
60. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 276g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 183 alin. (1) din Codul penal (subiectul încălcării regulilor de protecție a muncii) (nr. 23, 28 martie 2024)
 
61. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 246g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 13 alin. (1) din Legea nr. 357 din 22 decembrie 2022 și a unor prevederi din articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 148 din 22 martie 2023 (plafonarea cotei de indexare a pensiei [2]) (nr. 24, 28 martie 2024)
 
62. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 270g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 312 alin. (2) lit. c) din Codul penal (declarația mincinoasă a părții vătămate însoțită de crearea artificială a probelor acuzatoare) (nr. 25, 2 aprilie 2024)
 
63. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (omisiunea reglementării duratei maxime a administrării speciale a companiei de asigurări) (nr. 26, 2 aprilie 2024)
 
64. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 436 alin. (2) și (3) din Codul de procedură penală (rejudecarea cauzei după casarea parțială a hotărârii în recurs) (nr. 27, 11 aprilie 2024)
 
65. Aviz privind proiectul de lege pentru modificarea Constituției prin referendum (aderarea la Uniunea Europeană) (sesizarea nr. 84c/2024) (nr. 1, 16 aprilie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
360. Hotărâre privind aprobarea normelor minime de hrană, de substituire a produselor alimentare și asigurare cu obiecte de igienă de primă necesitate a persoanelor aflate în instituțiile penitenciare (nr. 228, 26 martie 2024)
 
361. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de finanțare „Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova” (nr. 251, 10 aprilie 2024)
 
362. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)” (nr. 258, 10 aprilie 2024)
 
363. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a locuințelor din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, str. Alba Iulia nr. 91/3, și de instituire a Comisiei de transmitere (nr. 283, 17 aprilie 2024)
 
364. Hotărâre cu privire la elaborarea prognozei populației (nr. 284, 17 aprilie 2024)
 
365. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (pentru reparația Casei de cultură din satul Heciul Nou, raionul Sîngerei) (nr. 287, 24 aprilie 2024)
 
366. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Europa Digitală (2021-2027), semnat la Bruxelles la 19 februarie 2024 (nr. 288, 24 aprilie 2024)
 
367. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, semnat la 11 aprilie 2016 la Geneva (nr. 289, 24 aprilie 2024)
 
368. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 290, 24 aprilie 2024)
 
369. Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 988/2018 pentru aprobarea Regulilor de organizare a asistenței medicale primare (nr. 296, 24 aprilie 2024)
 
370. Hotărâre cu privire la acordul de schimbare a destinației unor bunuri din proprietatea unităților administrativ-teritoriale (nr. 297, 24 aprilie 2024)
 
371. Hotărâre cu privire la eliberarea păcurii din rezervele de stat (nr. 299, 24 aprilie 2024)
 
372. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind autoritățile administrative din subordinea Ministerului Finanțelor (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) (nr. 301, 24 aprilie 2024)
 
373. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind autoritățile administrative din subordinea Ministerului Justiției (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) (nr. 302, 24 aprilie 2024)
 
374. Hotărâre cu privire la încheierea unui acord adițional la contractul de prestare a serviciilor de reprezentare și consultanță juridică (nr. 304, 24 aprilie 2024)
 
375. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea municipiului Strășeni (nr. 306, 24 aprilie 2024)
 
376. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare în vederea majorării capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (nr. 308, 24 aprilie 2024)
 
377. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 299/2022 privind prevenirea pierderii și risipei de alimente, Codul fiscal nr. 1163/1997) (nr. 309, 24 aprilie 2024)
 
378. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar (nr. 310, 24 aprilie 2024)
 
379. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (din domeniul educației) (nr. 311, 24 aprilie 2024)
 
380. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (excluderea competenței teritoriale exclusive a notarilor în materie de deschidere a succesiunilor) (nr. 312, 24 aprilie 2024)
 
381. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 313, 24 aprilie 2024)
 
382. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 69-d, 22 aprilie 2024)
 
383. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Victor DURBALĂ (nr. 70-d, 24 aprilie 2024)
 
384. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Marina BZOVÎI (nr. 71-d, 24 aprilie 2024)
 
385. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Veaceslav REABCINSCHII (nr. 72-d, 24 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
340. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 44, 8 aprilie 2024)
 
341. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.125/2023 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2024” (nr. 47, 19 aprilie 2024)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
342. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a claselor/ grupelor cu program prelungit (nr. 363, 22 martie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
343. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr.5 din 13.01.2021 ”Privind aprobarea listei substanțelor active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală” (nr. 67, 30 ianuarie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
344. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor Tehnice „Dispoziții suplimentare de securitate aeronautică” (CT - DSSA), ediția 02 (nr. 19/GEN, 15 aprilie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
345. Ordin cu privire la raportarea fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (nr. 164, 11 aprilie 2024)
 
346. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14 martie 2014 (nr. 172, 17 aprilie 2024)
Nr. 184-187 Joi, 25 aprilie 2024 XXXI

Selectați data