search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 188-191

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
243. Decret cu privire la promulgarea Codului silvic (nr. 1406-IX, 22 aprilie 2024)
 
244. Codul silvic (nr. 69, 28 martie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
386. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la respectarea obligațiilor statului port (nr. 183, 13 martie 2024)
 
387. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil (nr. 300, 24 aprilie 2024)
 
388. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (preluarea competențelor secretariatului Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională) (nr. 303, 24 aprilie 2024)
 
389. Hotărâre cu privire la reorganizarea Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei prin fuziunea (absorbția) Întreprinderii de Stat „Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni” și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 307, 24 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
347. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 55 din 8 aprilie 2024 сu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei de licențiere a importului pentru unele produse cerealiere și semințe oleaginoase (nr. 66, 25 aprilie 2024)
 
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
348. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 3/2023. (nr. 48, 24 aprilie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
349. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către Î.C.S. „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L. (nr. 267, 23 aprilie 2024)
 
350. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către Î.C.S. „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L. în contextul obligației de serviciu public (nr. 268, 23 aprilie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
351. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „Librăria Centrală Anenii Noi” (nr. 20/1, 23 aprilie 2024)
 
352. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a reducerii capitalului social al Societății pe acțiuni „ORHEI” (nr. 20/2, 23 aprilie 2024)
 
353. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferente Societății pe acțiuni „PRO INVEST CAPITAL” (nr. 20/3, 23 aprilie 2024)
 
354. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Firma de Achiziții și Comerț „LUCEAFĂRUL” SA (nr. 20/4, 23 aprilie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
355. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.16 la Ordinul directorului Serviciului vamal nr.563-O/2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerințele în materie de date pentru completarea declarației vamale (nr. 129-O, 5 aprilie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 188-191 Vineri, 26 aprilie 2024 XXXI

Selectați data