search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 192-194

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
245. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Fondul pentru subvenționarea mass-mediei (nr. 1410-IX, 24 aprilie 2024)
 
246. Lege cu privire la Fondul pentru subvenționarea mass-mediei (nr. 50, 12 aprilie 2024)
 
247. Decret privind promulgarea Legii pentru susținerea agricultorilor prin facilitarea accesului la credite garantate de stat (nr. 1412-IX, 26 aprilie 2024)
 
248. Lege pentru susținerea agricultorilor prin facilitarea accesului la credite garantate de stat (nr. 78, 12 aprilie 2024)
 
249. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 1413-IX, 26 aprilie 2024)
 
250. Lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 79, 12 aprilie 2024)
 
251. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1414-IX, 26 aprilie 2024)
 
252. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 81, 12 aprilie 2024)
 
253. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative (nr. 92, 12 aprilie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
66. Hotărâre pentru controlul constituționalității Legii nr. 280 din 4 octombrie 2023 (interdicția de a candida la alegeri, aplicată unor persoane asociate partidelor politice declarate neconstituționale [nr. 2]) (sesizarea nr. 226a/2023) (nr. 9, 26 martie 2024)
 
67. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 92e/2024) (nr. 11, 23 aprilie 2024)
 
68. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3088 din Codul de procedură civilă (termenul de judecare a cererii de instituire a măsurii de ocrotire judiciare) (sesizarea nr. 198g/2023) (nr. 12, 23 aprilie 2024)
 
69. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 219g/2023 și nr. 251g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 44 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (cesiunea creanței în cadrul procesului de insolvabilitate) (nr. 20, 21 martie 2024)
 
70. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 266a/2023 pentru controlul constituționalității articolului 135 alin. (1) din Codul electoral (termenul organizării alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova) (nr. 21, 21 martie 2024)
 
71. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 193g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolelor 30 alineatele (4) și (5), 31 alin. (3) din Codul de procedură penală, 61 alin. (11), 161 alin. (1) literele c), g), h) și q) din Legea privind organizarea judecătorească (constituirea completurilor de judecată) (nr. 22, 28 martie 2024)
 
72. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 209g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3 alin. (2) din Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și a articolelor 4 și 68 alin. (2) lit. b) și alin. (3) – (4) din Legea privind administrația publică locală (statutul juridic al unității administrativ-teritoriale) (nr. 28, 11 aprilie 2024)
 
73. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane) (sesizarea nr. 83a/2024) (nr. 29, 11 aprilie 2024)
 
74. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 196a/2023 privind controlul constituționalității articolului 26 alin. (3) din Legea nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova și a pct. 29 subpunctul 3) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2023 privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina (încetarea protecției temporare dacă se constată că persoana a părăsit teritoriul Republicii Moldova și se află în afara teritoriului Republicii Moldova o perioadă cumulativă mai mare de 45 de zile) (nr. 30, 18 aprilie 2024)
 
75. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 275g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 63 alin. (11) din Codul de procedură penală (termenul de comunicare a ordonanței de recunoaștere a persoanei în calitate de bănuit) (nr. 31, 18 aprilie 2024)
 
76. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 57g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 238 alin. (2) din Codul contravențional (staționarea sau parcarea în locuri interzise) (nr. 32, 18 aprilie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
12. Hotărâre cu privire la Raportul de audit al performanţei privind utilizarea mijloacelor financiare în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” (nr. 14, 11 aprilie 2024)
 
13. Hotărâre cu privire la Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” în anii 2021-2022 (nr. 15, 22 aprilie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
390. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2006 cu privire la organizarea Concursului republican „Pedagogul anului” (nr. 254, 10 aprilie 2024)
 
391. Hotărâre cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2024 (nr. 295, 24 aprilie 2024)
 
392. Hotărâre cu privire la platforma de găzduire și partajare a documentelor (MDocs) (nr. 305, 24 aprilie 2024)
 
393. Hotărâre cu privire la numirea domnului Vladimir CUC în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva (nr. 314, 30 aprilie 2024)
 
394. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementului deșeurilor solide, în sumă de 5 400 000 de euro, în vederea realizării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, semnat la 22 februarie 2024 (nr. 315, 30 aprilie 2024)
 
395. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii monumentelor de for public nr. 192/2011 (nr. 316, 30 aprilie 2024)
 
396. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 2, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 –2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014 – 2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 317, 30 aprilie 2024)
 
397. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 2, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 318, 30 aprilie 2024)
 
398. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2001 (nr. 321, 30 aprilie 2024)
 
399. Hotărâre cu privire la propunerea de transmitere a unor bunuri imobile din proprietatea orașului Otaci, raionul Ocnița, în proprietatea statului (nr. 324, 30 aprilie 2024)
 
400. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) (nr. 325, 30 aprilie 2024)
 
401. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladimir CUC (nr. 75-d, 30 aprilie 2024)
 
402. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Svetlana ȚURCANU (nr. 76-d, 30 aprilie 2024)
 
403. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe MOVILEANU (nr. 77-d, 30 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
356. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 631/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia (nr. 114, 24 aprilie 2024)
 
357. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 634/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, formula de calcul al mediei de concurs, precum și modul de contestare a rezultatelor concursului (nr. 115, 24 aprilie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
358. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile Înmatricularea aeronavelor civile (PIAC-AW-IAC) (nr. 20/GEN, 22 aprilie 2024)
 
359. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.02 a Mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și a Materialelor de îndrumare la Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene (AMC&GM la Regulamentul AIR OPS), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.612/2022, cu modificările ulterioare (nr. 21/GEN, 22 aprilie 2024)
 
Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
 
360. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 120/11 din 19 martie 2024 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției judiciare.
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
361. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de citații (nr. 196, 26 aprilie 2024)
Nr. 192-194 Joi, 02 mai 2024 XXXI

Selectați data