search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 198

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
261. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (nr. 1433-IX, 3 mai 2024)
 
262. Lege pentru modificarea Legii nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (nr. 99, 25 aprilie 2024)
 
263. Decret privind numirea domnului Vladimir CUC în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva (nr. 1431-IX, 2 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
405. Hotărâre cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 853/2015 (nr. 293, 24 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
366. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 75/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II (nr. 73, 16 aprilie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
367. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 143/2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei fiscale (nr. 195, 26 aprilie 2024)
Nr. 198 Sâmbătă, 04 mai 2024 XXXI

Selectați data