search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 202-204

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
280. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru abrogarea articolului 108 din Legea cooperației de consum nr. 1252/2000 (nr. 1434-IX, 3 mai 2024)
 
281. Lege pentru abrogarea articolului 108 din Legea cooperației de consum nr. 1252/2000 (nr. 100, 25 aprilie 2024)
 
282. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru Proiectul „Locuințe publice III” (nr. 1428-IX, 2 mai 2024)
 
283. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru Proiectul „Locuințe publice III” (nr. 101, 25 aprilie 2024)
 
284. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Locuințe publice III” (nr. 1429-IX, 2 mai 2024)
 
285. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Locuințe publice III” (nr. 102, 25 aprilie 2024)
 
286. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza II” (nr. 1430-IX, 2 mai 2024)
 
287. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza II” (nr. 104, 26 aprilie 2024)
 
288. Decret pentru promulgarea Legii privind implementarea parțială a votului prin corespondență (nr. 1436-IX, 8 mai 2024)
 
289. Lege privind implementarea parțială a votului prin corespondență (nr. 109, 26 aprilie 2024)
 
290. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectelor protocoalelor cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi unele state (nr. 1435-IX, 3 mai 2024)
 
291. Decret pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Instrumentului juridic internațional privind proprietatea intelectuală, resursele genetice și cunoștințele tradiționale asociate cu resursele genetice (nr. 1437-IX, 8 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
410. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (ajustarea cadrului normativ în domeniul supravegherii pieței) (nr. 323, 30 aprilie 2024)
 
411. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 328, 8 mai 2024)
 
412. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2009 (exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă) (nr. 330, 8 mai 2024)
 
413. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul învățământului profesional tehnic și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 331, 8 mai 2024)
 
414. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de compensare a cheltuielilor unităţilor în învăţământul dual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 97/2023 (nr. 332, 8 mai 2024)
 
415. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1247/2018 privind organizarea şi funcționarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 334, 8 mai 2024)
 
416. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de amendare nr. 2 a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012 (nr. 336, 8 mai 2024)
 
417. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2020 cu privire la Consiliul național pentru problemele veteranilor de război (nr. 337, 8 mai 2024)
 
418. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (nr. 339, 8 mai 2024)
 
419. Dispoziţie cu privire la delegarea domnului Dorin Recean, Prim-ministru, în vizită de lucru în orașul București, România (8-9 mai 2024) (nr. 73-d, 29 aprilie 2024)
 
420. Dispoziţie pentru modificarea anexei nr. 1 la Dispoziția Guvernului nr.75-d/2022 cu privire la instituirea Comitetului de supraveghere a Proiectului de susținere a Programului în sectorul drumurilor și a proiectelor din sectorul feroviar (nr. 78-d, 7 mai 2024)
 
421. Dispoziţie privind modificarea punctului 1 din Dispoziția Guvernului nr. 171-d/2023 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal (nr. 79-d, 8 mai 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
376. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.36:2024 „Drumuri și poduri. Ghid privind efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice” (nr. 79, 3 mai 2024)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
377. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a sumei asigurate la asigurarea peștilor în creștere (nr. 64, 24 aprilie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 378. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” (nr. 295, 7 mai 2024)
 
379. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază ale operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale F.P.C. „Lăcătuș” S.R.L. (nr. 297, 7 mai 2024)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova 
 
380. Decizie (nr. ASO-05, 22 martie 2024)
 
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
 
381. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14/2019 (nr. 26, 3 mai 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
382. Ordin cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind depozitarea temporară a mărfurilor (nr. 157-O, 26 aprilie 2024)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
383. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 124, 7 mai 2024)
 
384. Extras din Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 109 din 25 aprilie 2024 cu privire la rezultatele controlului din oficiu asupra activității C.A. „GALAS” S.A. și revocarea unor restricții și măsuri aplicate prin Ordonanța Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 62/8-O din 30.12.2019.
 
385. Extras din Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 110 din 25 aprilie 2024 cu privire la rezultatele controlului din oficiu asupra activității C.A.V. „SIGUR-ASIGUR” S.A. și revocarea unor restricții și măsuri aplicate prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 14/1 din 31.03.2017 „Cu privire la retragerea licenței C.A.V. „SIGUR-ASIGUR” S.A.”
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 202-204 Vineri, 10 mai 2024 XXXI

Selectați data