search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 209-212

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
292. Decret pentru promulgarea Legii privind acțiunile climatice (nr. 1444-IX, 15 mai 2024)
 
293. Lege privind acțiunile climatice (nr. 74, 11 aprilie 2024)
 
294. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere) (nr. 1439-IX, 10 mai 2024)
 
295. Lege pentru modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere) (nr. 86, 12 aprilie 2024)
 
296. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (nr. 1443-IX, 14 mai 2024)
 
297. Lege pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (nr. 97, 25 aprilie 2024)
 
298. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (încadrarea în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală a beneficiarilor de protecție temporară angajați) (nr. 1440-IX, 10 mai 2024)
 
299. Lege pentru modificarea unor acte normative (încadrarea în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală a beneficiarilor de protecție temporară angajați) (nr. 98, 25 aprilie 2024)
 
300. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la denumirile geografice (nr. 1441-IX, 10 mai 2024)
 
301. Lege cu privire la denumirile geografice (nr. 103, 25 aprilie 2024)
 
302. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la rețeaua de colectare a informațiilor contabile agricole (nr. 1445-IX, 15 mai 2024)
 
303. Lege cu privire la rețeaua de colectare a informațiilor contabile agricole (nr. 105, 26 aprilie 2024)
 
304. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 12 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (nr. 1442-IX, 10 mai 2024)
 
305. Lege pentru modificarea articolului 12 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (nr. 106, 26 aprilie 2024)
 
306. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 44 din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1447-IX, 15 mai 2024)
 
307. Lege pentru modificarea articolului 44 din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 110, 26 aprilie 2024)
 
308. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Johannes HAHN (nr. 1438-IX, 9 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
423. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic provenit de la anumite genuri sau specii (nr. 252, 10 aprilie 2024)
 
424. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor naționale de conducere, semnat la Chișinău la 18 aprilie 2024 (nr. 340, 15 mai 2024)
 
425. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2024 (nr. 341, 15 mai 2024)
 
426. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului „Operațiunea politica de dezvoltare pentru sprijinirea creșterii și rezilienței în Moldova” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 345, 15 mai 2024)
 
427. Hotărâre pentru aprobarea semnării Protocolului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Sport din România privind cooperarea în domeniul sportului (nr. 347, 15 mai 2024)
 
428. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova (STEEM)” și acordarea împuternicirilor delegației pentru negocierea acestuia (nr. 348, 15 mai 2024)
 
429. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil din administrarea Procuraturii Generale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (nr. 349, 15 mai 2024)
 
430. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2211 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 350, 15 mai 2024)
 
431. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 351, 15 mai 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 
386. Ordin cu privire la intrarea în vigoare și stingerea unor tratate internaționale (nr. 55-T-03, 29 martie 2024)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
387. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de selectare a membrilor Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (nr. 665, 3 mai 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
388. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea importului medicamentelor și/sau materiei prime medicamentoase neautorizate în Republica Moldova (nr. 395, 26 aprilie 2024)
 
389. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 739/2012 cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor postautorizare (nr. 396, 26 aprilie 2024)
 
390. Ordin cu privire la aprobarea nomenclaturii de medicamente cu conținut de steroizi anabolizanți și androgeni și cantităților permise în anul 2024 (nr. 409, 2 mai 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
391. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „IRI-PERSPECTIVA” (nr. 23/6, 7 mai 2024)
 
392. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente modificării denumirii Companiei de Asigurări „AUTO-SIGURANTA” SA în „LIMI-IMPEX” SA (nr. 23/7, 7 mai 2024)
Nr. 209-212 Joi, 16 mai 2024 XXXI

Selectați data