search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 238-240

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
339. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (cu privire la contractele de stat) (nr. 1463-IX, 30 mai 2024)
 
340. Lege pentru modificarea unor acte normative (cu privire la contractele de stat) (nr. 118, 16 mai 2024)
 
341. Hotărâre cu privire la Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2023 (nr. 126, 30 mai 2024)
 
342. Hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor și modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 364/2023 privind confirmarea componenței nominale a Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor (nr. 132, 30 mai 2024)
 
343. Hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea politicii de genocid a Federației Ruse împotriva Ucrainei, realizată prin strămutarea forțată și deportarea copiilor ucraineni pe teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei și pe teritoriul Federației Ruse (nr. 137, 30 mai 2024)
 
344. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Simona COJOCARU (nr. 1464-IX, 31 mai 2024)
 
345. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Irene LANGEMANN (nr. 1465-IX, 31 mai 2024)
 
346. Decret privind numirea domnului Vitalie LUPAȘCU în funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1466-IX, 31 mai 2024)
 
347. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1467-IX, 31 mai 2024)
 
348. Decret privind numirea domnului Ion MUNTEANU în funcţia de Procuror General (nr. 1468-IX, 1 iunie 2024)
 
349. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători la Curtea Supremă de Justiție (nr. 1469-IX, 3 iunie 2024)
 
350. Decret privind numirea doamnei Viorica PUICA în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 1470-IX, 3 iunie 2024)
 
351. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” unor angajați ai Agenției „Moldsilva” (nr. 1471-IX, 5 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
85. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 65 din 30 martie 2023 privind evaluarea externă a judecătorilor şi a candidaţilor la funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie și din Legea nr. 252 din 17 august 2023 privind evaluarea externă a judecătorilor şi procurorilor şi modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 60a/2024) (nr. 35, 22 aprilie 2024)
 
86. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane) (sesizarea nr. 101a/2024) (nr. 40, 2 mai 2024)
 
87. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 244g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 (modificarea atribuțiilor directorului Agenţiei „Moldsilva” (II)) (nr. 42, 14 mai 2024)
 
88. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 186g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 329 din Codul penal și a unor prevederi din Codul contravențional (omisiunea reglementării neglijenței în serviciu care a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor nepatrimoniale ale persoanei fizice) (nr. 43, 14 mai 2024)
 
89. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 223g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 35 alin. (1) din Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură și a unor prevederi din articolul 311 din Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (desemnarea din oficiu a avocatului și independența acestuia [2]) (nr. 44, 14 mai 2024)
 
90. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 78g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/ sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 (termenul de contestare a actelor referitoare la prelevarea și la analiza apei uzate) (nr. 45, 14 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
485. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare industrială pentru anii 2024-2028 (nr. 280, 17 aprilie 2024)
 
486. Hotărâre cu privire la aprobarea obligației de stocare a gazelor naturale (nr. 365, 29 mai 2024)
 
487. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 333/2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte (nr. 367, 29 mai 2024)
 
488. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Codului subsolului (nr. 387, 5 iunie 2024)
 
489. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea prevederilor ce țin de Fișa cu date de securitate reglementată prin Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice) (nr. 388, 5 iunie 2024)
 
490. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, semnat la Chișinău la 30 aprilie 2024 (nr. 389, 5 iunie 2024)
 
491. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 390, 5 iunie 2024)
 
492. Hotărâre cu privire la instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Bălți-Suceava și modernizarea stației electrice Bălți 330 kV (nr. 394, 5 iunie 2024)
 
493. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la Proiectul „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare” (nr. 396, 5 iunie 2024)
 
494. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate şi împuternicirea delegaţiei oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 397, 5 iunie 2024)
 
495. Hotărâre pentru aprobarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Chișinău la 22 februarie 2024 și la Tirana la 21 martie 2024 (nr. 398, 5 iunie 2024)
 
496. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnatl a 10 octombrie 2007 la Bruxelles, și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 399, 5 iunie 2024)
 
497. Hotărâre pentru modificarea anexei la Regulamentul privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 (nr. 401, 5 iunie 2024)
 
498. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 307/1994 cu privire la declararea unor zile drept sărbători profesionale (nr. 402, 5 iunie 2024)
 
499. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 765/2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 404, 5 iunie 2024)
 
500. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind măsurile economice și sociale anticriză, aplicabile pentru micșorarea impactului generat de crizele suprapuse din anii 2022-2023 și începutul anului 2024 (nr. 405, 5 iunie 2024)
 
501. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind unele măsuri în vederea amânării penalităților pentru întârzierea la plata impozitelor sau a taxelor de către agenții economici în perioada stării de urgență din anii 2022-2023 (nr. 406, 5 iunie 2024)
 
502. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 407, 5 iunie 2024)
 
503. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional) (nr. 408, 5 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
418. Ordin privind modificarea și completarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru autorități/ instituții bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.77 din 29 iunie 2022 (nr. 50, 2 mai 2024)
 
419. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea regulii generale antiabuz (nr. 53, 17 mai 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
420. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Leova” (nr. 335, 4 iunie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
421. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor Tehnice „Specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni”, Ediția 01 (CT - SNS) (nr. 23/GEN, 14 mai 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
422. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONN GRUP” S.A. (nr. 26/7, 27 mai 2024)
 
423. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Întreprinderii Mixte „URBATER” SA din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 26/8, 27 mai 2024)
 
424. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „METATRON” (nr. 26/9, 27 mai 2024)
 
425. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „DACIA-LV” (nr. 26/10, 27 mai 2024)
 
426. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „DRUMURI-BRICENI” (nr. 26/11, 27 mai 2024)
 
427. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „LIA” (nr. 26/12, 27 mai 2024)
 
428. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „NICOLETA-LUX” (nr. 26/13, 27 mai 2024)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
428a. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexele regionale (nr. 145, 24 mai 2024)
 
428b. Decizie сu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile (nr. 146, 24 mai 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
429. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.15 la Ordinul Serviciului Vamal nr.563-O din 28.12.2023 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerinţele în materie de date pentru completarea declaraţiei vamale” (nr. 187-O, 23 mai 2024)
 
430. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 20 la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr. 563-O/2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerințele în materie de date pentru completarea declaraţiei vamale (nr. 192-O, 27 mai 2024)
Nr. 238-240 Joi, 06 iunie 2024 XXXI

Selectați data