search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 110-111

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
12. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind conformitatea procurării și vânzării energiei electrice de către „Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni) (nr. 9, 28 februarie 2020)
 
13. Hotărâre cu privire la Raportul auditului de conformitate a gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare pe perioada de activitate (nr. 11, 25 martie 2020)
 
14. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 12, 25 martie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
332. Hotărâre cu privire la rechemarea doamnei Oxana Domenti din funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană și prin cumul în Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva (nr. 255, 29 aprilie 2020)
 
333. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2020 (nr. 256, 29 aprilie 2020)
 
334. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură în vederea implementării Proiectului „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova” (GCP/MOL/006/GFF) (nr. 257, 29 aprilie 2020)
 
335. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 258, 29 aprilie 2020)
 
336. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 259, 29 aprilie 2020)
 
337. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797/1996 (nr. 260, 29 aprilie 2020)
 
338. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului şi abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 261, 29 aprilie 2020)
 
339. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 262, 29 aprilie 2020)
 
340. Dispoziţie cu privire eliberarea din funcţie a domnului Artiom JUCOV (nr. 83-d, 29 aprilie 2020)
 
341. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Victor ZUBCU (nr. 84-d, 29 aprilie 2020)
 
342. Dispoziţie cu privire la consemnarea, în anul 2020, a Zilei comemorării victimelor catastrofei de la C.A.E. Cernobâl și ale altor avarii nucleare (nr. 85-d, 29 aprilie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
398. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 52, 30 martie 2020)
 
399. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19) (nr. 58, 29 aprilie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
400. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/2, 28 aprilie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
401. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară (nr. 74, 20 martie 2020)
 
402. Hotărâre cu privire la măsuri temporare aferente cerințelor față de amortizorul de conservare a capitalului (nr. 91, 3 aprilie 2020)
 
403. Hotărâre cu privire la termenele de prezentare de către entitățile raportoare a unor rapoarte (nr. 99, 10 aprilie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 110-111 30 aprilie 2020 XXVII

Selectați data