search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 304-312

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 20 noiembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 205-211

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
453. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1723-VIII, 11 august 2020)
 
454. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 112, 9 iulie 2020)
 
455. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 1717-VIII, 7 august 2020)
 
456. Lege pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 141, 16 iulie 2020)
 
457. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1703-VIII, 30 iulie 2020)
 
458. Lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 151, 16 iulie 2020)
 
459. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 1719-VIII, 11 august 2020)
 
460. Lege pentru modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 152, 20 iulie 2020)
 
461. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1721-VIII, 11 august 2020)
 
462. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 154, 20 iulie 2020)
 
463. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002 (nr. 1720-VIII, 11 august 2020)
 
464. Lege pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002 (nr. 159, 20 iulie 2020)
 
465. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2020–ianuarie 2021 (nr. 1724-VIII, 11 august 2020)
 
466. Decret privind numirea doamnei Ina ȚÎBÎRNĂ în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (nr. 1725-VIII, 11 august 2020)
 
467. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe BURDUJAN din funcţia de judecător și președinte al Judecătoriei Cimișlia (nr. 1726-VIII, 11 august 2020)
 
468. Decret privind rechemarea domnului Vasile BUMACOV din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Japonia și în Republica Coreea (nr. 1728-VIII, 11 august 2020)
 
469. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1729-VIII, 12 august 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
110. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 84 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (obligarea de a nu părăsi teritoriul țării sau localitatea de reședință în procesele de insolvabilitate) (Sesizarea nr. 25g/2020) (nr. 21, 4 august 2020)
 
111. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea privind societățile cu răspundere limitată (modificarea și abrogarea hotărârilor adunării generale a asociaților societății cu răspundere limitată) (nr. 69, 18 iunie 2020)
 
112. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni (acordarea indemnizațiilor unice pentru veterani) (nr. 70, 18 iunie 2020)
 
113. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 56 alineatele (1) și (2) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (efectuarea inspecției întreprinderii de către Consiliul Concurenței) (nr. 71, 25 iunie 2020)
 
114. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 41g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 81 alin. (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată (dizolvarea și lichidarea societății cu răspundere limitată) (nr. 72, 29 iunie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
28. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 32, 20 iulie 2020)
 
29. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 33, 21 iulie 2020)
 
30. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 35, 23 iulie 2020)
 
31. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 36, 24 iulie 2020)
 
32. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019 (nr. 39, 28 iulie 2020)
 
33. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței privind activitatea Directoratului Liniei de Credit1, în care Ministerul Finanțelor are calitatea de fondator (nr. 40, 28 iulie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
721. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 517, 15 iulie 2020)
 
722. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (nr. 600, 12 august 2020)
 
723. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 602, 12 august 2020)
 
724. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 şi suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, semnat la 29 iulie 2020 (nr. 603, 12 august 2020)
 
725. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la cooperarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind prevenirea și răspunsul la situații excepționale în domeniul sănătății publice cu caracter sanitar-epidemiologic (nr. 605, 12 august 2020)
 
726. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii, adoptat la 24 iunie 1986 (nr. 606, 12 august 2020)
 
727. Hotărâre pentru aprobarea semnării Memorandumului privind cooperarea în domeniul securității sociale dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Administrația Cehă de Securitate Socială din Republica Cehă (nr. 607, 12 august 2020)
 
728. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2006 (nr. 608, 12 august 2020)
 
729. Hotărâre cu privire la schimbul unor terenuri (nr. 609, 12 august 2020)
 
730. Hotărâre cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2020-2021 (nr. 610, 12 august 2020)
 
731. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. II la Acordul dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (faza 01), semnat la 13 mai 2016 (nr. 611, 12 august 2020)
 
732. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 612, 12 august 2020)
 
733. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 613, 12 august 2020)
 
734. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor autovehicule (nr. 614, 12 august 2020)
 
735. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (nr. 615, 12 august 2020)
 
736. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. V din Legea nr. 273/2018 pentru modificarea unor acte legislative (nr. 616, 12 august 2020)
 
737. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 617, 12 august 2020)
 
738. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 243/2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 618, 12 august 2020)
 
739. Hotărâre privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 (nr. 619, 12 august 2020)
 
740. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 620, 12 august 2020)
 
741. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 621, 12 august 2020)
 
742. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri de Guvern (nr. 622, 12 august 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
704. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.03.06:2020 „Siguranța la incendii. Proiectarea întreprinderii de producere a băuturilor alcoolice. Protecția la incendiu.” (nr. 142, 3 august 2020)
 
705. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.01.02:2019 „Regulament privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor” (nr. 143, 3 august 2020)
 
706. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.01.01:2019 „Lăcașe ortodoxe. Reguli de proiectare” (nr. 144, 3 august 2020)
 
707. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.06:2019 „Sistematizarea teritoriului și a localităților. Norme privind componența-cadru a compartimentului „Protecția mediului” în cadrul planurilor urbanistice” (nr. 145, 3 august 2020)
 
708. Ordin cu privire la aprobarea documentului „Catalogul documentelor normative în construcții pe anul 2020. Ediția II” (nr. 146, 3 august 2020)
 
709. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 148, 7 august 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
710. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 172-T-04, 31 iulie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
711. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.436-O/2017 cu privire la stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor (nr. 250-O, 23 iulie 2020)
 
712. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliul, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 257-O, 29 iulie 2020)
 
713. Ordin cu privire la aprobarea modelului-tip al Dării de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitul vamal în proces de lichidare (nr. 263-O, 31 iulie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
714. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 37/8, 11 august 2020)
 
715. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „GLOBAL BROKER” SRL (nr. 37/9, 11 august 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
716. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Târnova nr. 13/21, raionul Dondușeni (nr. 4047, 27 iulie 2020)
 
717. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Nucăreni nr. 34/20, raionul Telenești (nr. 4048, 27 iulie 2020)
 
718. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 6 septembrie 2020 (nr. 4049, 27 iulie 2020)
 
719. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din data de 6 septembrie 2020 (nr. 4050, 27 iulie 2020)
 
720. Hotărâre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Nucăreni nr. 34/20, raionul Telenești, și aprobarea statului de personal al aparatului acestuia pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020 (nr. 4080, 30 iulie 2020)
 
721. Hotărâre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Târnova nr. 13/21, raionul Dondușeni, și aprobarea statului de personal al aparatului acestuia pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020 (nr. 4081, 30 iulie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
722. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 14/80, 30 iunie 2020)
 
723. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile (nr. 14/88, 30 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
724. Decizie (nr. OTS-36, 4 august 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
725. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 379 din 15 martie 2017 (nr. 414, 10 august 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
726. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 183, 6 august 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 205-211 14 august 2020 XXVII

Selectați data