search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 180-185

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 30 iulie 2021

Monitorul Oficial Nr. 105-107

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
112. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.694-II din 28 iulie 1998 (nr. 71-IX, 16 aprilie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
31. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale satul Ghidighici încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 11, 29 martie 2021)
 
32. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială satul Ghidighici în anii 2019 și 2020 (nr. 12, 29 martie 2021)
 
33. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 13, 31 martie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
419. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 63, 20 aprilie 2021)
 
420. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 65, 20 aprilie 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
421. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 153 din 26 iunie 2018 (nr. 84, 14 aprilie 2021)
 
422. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a animalelor în creștere (nr. 87, 16 aprilie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
423. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000085, 16 aprilie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
424. Ordin cu privire la aprobarea unor Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile (nr. 20/GEN, 14 aprilie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
425. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA” (nr. 22/1, 20 aprilie 2021)
 
426. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 22/3, 20 aprilie 2021)
 
427. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 22/4, 20 aprilie 2021)
 
428. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 22/5, 20 aprilie 2021)
 
429. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 22/6, 20 aprilie 2021)
 
430. Hotărâre referitor la regimul licenței CA „MOLDOVA-ASTROVAZ” SA (nr. 22/16, 20 aprilie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
431. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV 8”, urmare a sesizării dlui Vladimir Nemțanu (nr.11/61, 19 martie 2021)
 
432. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a sesizării dlui Ion Crețu (nr. 12/69, 1 aprilie 2021)
 
433. Decizie cu privire la examinarea petițiilor parvenite din partea Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 12/70, 1 aprilie 2021)
 
434. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a petiției IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 12/71, 1 aprilie 2021)
 
435. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt, ca urmare a sesizării parvenite din partea „GMG PRODUCTION” SRL (nr. 12/72, 1 aprilie 2021)
 
436. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CA nr. 5/24 din 4 februarie 2021 (nr. 13/81, 7 aprilie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
437. Decizie (nr. ASO-12, 16 aprilie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
438. Ordin privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.392/2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA (nr. 216, 16 aprilie 2021)
 
439. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii (nr. 219, 20 aprilie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 105-107 23 aprilie 2021 XXVIII

Selectați data