search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 291

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 26 noiembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 230-237

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
262. Lege cu privire la comerţul interior (nr. 231, 23 septembrie 2010)
 
263. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 164-IX, 28 septembrie 2021)
 
264. Lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 116, 16 septembrie 2021)
 
265. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 165-IX, 29 septembrie 2021)
 
266. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 122, 23 septembrie 2021)
 
267. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 76/2021 cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (nr. 163-IX, 27 septembrie 2021)
 
268. Lege pentru modificarea Legii nr. 76/2021 cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (nr. 123, 23 septembrie 2021)
 
269. Hotărâre privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 117, 16 septembrie 2021)
 
270. Hotărâre privind numirea în funcția de Avocat al Poporului (nr. 124, 23 septembrie 2021)
 
271. Decret privind rechemarea domnului Anatolie VANGHELI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă și în Republica Cipru (nr. 161-IX, 24 septembrie 2021)
 
272. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare (nr. 162-IX, 27 septembrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
181. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative (prerogativa de a stabili cuantumul taxelor locale) (sesizarea nr. 220a/2020) (nr. 27, 14 septembrie 2021)
 
182. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 200e/2021) (nr. 28, 21 septembrie 2021)
 
183. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 119g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 43 alin. (2) pct. 2) și pct. 6) lit. e) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 138, 14 septembrie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
66. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 51, 10 septembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
436. Hotărâre cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice (nr. 169, 8 septembrie 2021)
 
437. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind managementul spațiului aerian și aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian (nr. 190, 22 septembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1149. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale și decizii (nr. 231-T-07, 10 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1150. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanțelor nr.84/2016 „Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv”, Ordinului ministrului finanțelor nr.85/2016 „Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de negociere” și Ordinului ministrului finanțelor nr.159/2014 „Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere” (nr. 113, 14 septembrie 2021)
 
1151. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (nr. 115, 15 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
1152. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații (nr. 13, 21 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1153. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 1219, 10 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
1154. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de evaluare a conformităţii (nr. 828, 13 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
1155. Ordin cu privire la organizarea învățământului gimnazial și liceal pentru deținuții din instituțiile penitenciare (nr. 970, 21 iulie 2021/nr. 90, 22 iulie 2021)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
1156. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 60, 21 septembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1157. Ordin referitor la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.245-O/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind operațiunile vamale la introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului și cecurilor de călătorie de către bănci (nr. 261-O, 15 septembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1158. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază ale operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale S.R.L „COMPANIA DOBOȘ” (nr. 408, 21 septembrie 2021)
 
1159. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L „COMPANIA DOBOȘ” (nr. 409, 21 septembrie 2021)
 
1160. Hotărâre privind costurile de bază aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „PROALFA-SERVICE” (nr. 410, 21 septembrie 2021)
 
1161. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază ale operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale S.R.L. „PROALFA-SERVICE” (nr. 411, 21 septembrie 2021)
 
1162. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Candelux-Com” (nr. 412, 21 septembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1163. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de SRL „Art Club” (nr. 29/194, 4 august 2021)
 
1164. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de ÎCS „Reforma Art” SRL (nr. 30/196, 11 august 2021)
 
1165. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 33/205, 10 septembrie 2021)
 
1166. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a licențelor de emisie (nr. 35/209, 23 septembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1167. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) (nr. 490, 24 septembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 230-237 01 octombrie 2021 XXVIII

Selectați data