search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 307 din 06 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 235-236

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
457. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 566-IX, 21 iulie 2022)
 
458. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 188, 7 iulie 2022)
 
459. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 567-IX, 21 iulie 2022)
 
460. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 189, 14 iulie 2022)
 
461. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina TAUBER (nr. 221, 21 iulie 2022)
 
462. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina TAUBER (nr. 222, 21 iulie 2022)
 
463. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului privind stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Belize (nr. 565-IX, 21 iulie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
582. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Emil DRUC din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 507, 22 iulie 2022)
 
583. Hotărâre cu privire la numirea domnului Sergiu ODAINIC în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 508, 22 iulie 2022)
 
584. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Liliana GUȚAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr. 509, 22 iulie 2022)
 
585. Hotărâre cu privire la numirea domnului Iulian GRIGORIȚĂ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Qatar (nr. 510, 22 iulie 2022)
 
586. Hotărâre cu privire la numirea domnului Emil DRUC în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 511, 22 iulie 2022)
 
587. Hotărâre cu privire la numirea domnului Alexandr ROITMAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 512, 22 iulie 2022)
 
588. Hotărâre pentru modificarea Planului național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2021 (nr. 514, 22 iulie 2022)
 
589. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 (nr. 516, 22 iulie 2022)
 
590. Hotărâre pentru modificarea punctului 17 din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013 (nr. 524, 22 iulie 2022)
 
591. Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice (nr. 526, 22 iulie 2022)
 
592. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii fondului de susținere a populației nr. 827/2000 (nr. 529, 22 iulie 2022)
 
593. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 2 la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 530, 22 iulie 2022)
 
594. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 531, 22 iulie 2022)
 
595. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (nr. 532, 22 iulie 2022)
 
596. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale (nr. 533, 22 iulie 2022)
 
597. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 534, 22 iulie 2022)
 
598. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim (nr. 535, 22 iulie 2022)
 
599. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 (nr. 536, 22 iulie 2022)
 
600. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr. 413/1999 (nr. 537, 25 iulie 2022)
 
601. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 538, 25 iulie 2022)
 
602. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 539, 25 iulie 2022)
 
603. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 540, 25 iulie 2022)
 
604. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 541, 25 iulie 2022)
 
605. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (nr. 542, 25 iulie 2022)
 
606. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport (nr. 543, 25 iulie 2022)
 
607. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 544, 25 iulie 2022)
 
608. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 545, 25 iulie 2022)
 
609. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 546, 25 iulie 2022)
 
610. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 547, 25 iulie 2022)
 
611. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 548, 25 iulie 2022)
 
612. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 549, 25 iulie 2022)
 
613. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii Fondului de susținere a populației nr. 827/2000 (nr. 550, 25 iulie 2022)
 
614. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la cea de-a X-a reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-turce de colaborare economică (26-27 iulie 2022, or. Ankara, Republica Turcia) (nr. 87-d, 25 iulie 2022)
Nr. 235-236 26 iulie 2022 XXIX

Selectați data